Hyppää sisältöön

Vetytalous on Pirkanmaalle mahdollisuus

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Esimerkkejä vetytalouden kohteista Pirkanmaalla -raportti on julkaistu.

Vihreä siirtymä ja siihen liittyvä vetytalous tulevat muuttamaan yhteiskuntaa suuresti. Fossiilisesta energiasta irrottautuminen tulee tapahtumaan pääosin sähköistymisen kautta. Hiilivapaasti tuotetulla vedyllä sekä siitä jalostetuilla fossiilivapailla polttoaineilla ja teollisuuskemikaaleilla on siinä merkittävä rooli. Muutoksen mittakaava on valtava. Sen läpivienti vaatii maailmanlaajuisesti tuhansien miljardien eurojen investointeja.

Pirkanmaan liiton vetämässä Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeessa selvitettiin maakunnan vahvuuksia ja mahdollisuuksia päästä mukaan vetytalouden kehitykseen ja liiketoimintaan. Projekti toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen kaupungin kanssa.

Fossiilittomaan energiaan ja vetytalouteen siirtyminen edellyttää maailmanlaajuisesti mittavia investointeja, ja ne synnyttävät uudenlaista teollista liiketoimintaa. Toiminta voi olla vetytaloudessa tarvittavan teknologian kehittämistä, vedyn ja siihen pohjautuvien tuotteiden valmistamista sekä osaamisen kehittämistä.

Tampereen yliopiston projektipäällikkö Yrjö Majanteen laatima raportti ”Esimerkkejä vetytalouden kohteista Pirkanmaalla” on nyt julkaistu. Siinä esitellään suunnitteilla olevia vetytalouteen liittyviä hankkeita ja pohditaan myös joitain mahdollisia, mutta ei vielä suunnitelmiksi kypsyneitä ideoita.

Vihreän vedyn tuotanto perustuu hiilivapaaseen uusiutuvaan sähköntuotantoon. Pirkanmaalla on jonkin verran tuuli- ja aurinkovoimapotentiaalia, vahva sähkönsiirtoverkko ja vedyn siirron runkoverkko tulee kulkemaan Pirkanmaan kautta. Näin ollen vedyn, joko itse tuotetun tai muualta tuodun, hyödyntäminen maakunnan alueella tulee olemaan mahdollista.

– Huomio tulee olla erityisesti korkean jalostusasteen vetytuotteissa, vetytalouden teknologioissa ja koulutuksessa, toteaa strategiajohtaja Jari Kolehmainen Pirkanmaan liitosta.

– Vetytalouden laitteiden kehittäminen ja tuotanto voisivat tuoda merkittävän lisän pirkanmaalaisten konepajojen liikevaihtoon, Tampereen yliopiston projektipäällikkö Yrjö Majanne huomioi.

– Tarvitaan esimerkiksi elektrolyysereitä, hiilidioksidin talteenotto- ja puhdistusjärjestelmiä sekä vedystä metaania, metanolia ja ammoniakkia valmistava prosessilaitteita. Laiteiden kysyntä maailmalla tulee kasvamaan räjähdysmäisesti, Majanne tähdentää.

Esimerkkejä vetytalouden kohteista Pirkanmaalla -raportti löytyy Pirkanmaan liiton aineistopankista.

Lisätiedot:

Tampereen yliopisto:
Projektipäällikkö Yrjö Majanne, p. 040 198 1168, yrjo.majanne@tuni.fi

Pirkanmaan liitto:
Strategiajohtaja Jari Kolehmainen, p. 050 574 9704, jari.kolehmainen@pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit