Hyppää sisältöön

Vetytalouden aktivaattori -hanke loi pohjaa ekosysteemille

| Blogi, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Maakunnassamme on useita vahvuuksia, potentiaalia ja kiinnostusta vetytalouden eteenpäin viemiseen sekä vahva yhdessä tekemisen henki.

Pirkanmaan liiton, Tampereen yliopiston ja Tampereen kaupungin yhteinen vetyhanke käynnistettiin syksyllä 2022.

Sen tavoitteena oli luoda kokonaiskuva vetytalouden mahdollisuuksista, haasteista ja tarpeista Pirkanmaalla, tukea alueellisen vetyekosysteemin syntymistä ja lisätä tietoa vetytalouden teemoista alueellamme.

Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hankkeen tullessa päätökseensä nyt maaliskuussa on aika käydä läpi hankkeen tuloksia ja oppeja sekä pohtia lyhyesti vetytalouden tulevaisuutta Pirkanmaalla.

Hanke on puolitoistavuotisen matkansa aikana koonnut yhteen joukon eri alojen toimijoita, tarjonnut verkostoitumismahdollisuuksia, virittänyt keskusteluja ja jakanut tietoa.

Laajalle yleisölle näkyvimmät osat hanketta olivat kolme Vetyvoorumia, joissa esiteltiin ajankohtaisia vetytalouden aiheita muun muassa koulutukseen, turvallisuuteen ja hankekehittämiseen liittyen. Yhteistyössä BotH2nian kanssa toteutettiin kohdevierailupäivä Pirkanmaalla.

Tapahtumat herättivät kiinnostusta ja saivat kiitosta. Monipuoliset ohjelmat ja mahdollisuus tavata muita alan toimijoita nähtiin hyödyllisinä.

Tilannekuva, toimintamalli ja verkosto

Tapahtumien lisäksi hanke toi vetyaihetta näkyville myös kirjallisten tuotosten kautta, jotka ovat hankkeen päätyttyäkin kaikkien hyödynnettävissä. Hankkeessa viime joulukuussa julkaistu Pirkanmaan vetytalouden tilannekuva tarjosi kattavan tietopaketin vetytaloudesta ja sen mahdollisuuksista.

Vetyekosysteemille luotu toimintamalli puolestaan kuvasi maakunnan vahvuuksia sekä kokosi raamit ekosysteemin rakentamista ja koordinointia varten. Lisäksi maaliskuun loppupuolella julkaistavat potentiaalisten vedyn käyttö- ja sovelluskohteiden esimerkit tuovat lisää konkreettista tietoa hankkeen kohderyhmän tarpeisiin.

Hanketta käynnistäessä vallitsi yhteisymmärrys siitä, että vetytalous on aihe, johon myös Pirkanmaalla on syytä perehtyä. Hanke osuikin sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna hyvään ajanhetkeen ja oli herättelemässä tietoisuutta vetyaiheiden pariin.

Hankkeen työpaketit linkittyivät esimerkiksi Gasgridin tekemiin vetyverkon kehittämissuunnitelmiin ja paikallisella tasolla maakuntakaavatyöhön. Hankkeen myötävaikutuksella syntyi uusia kontakteja ja virisi ajatuksia eri teemojen, kuten vetykoulutuksen, ympärillä tehtävistä, yhteisistä jatkosuunnitelmista.

Vetytalouden edistäminen on yhteinen ponnistus

Yhteishankkeena ja useiden toimijoiden kannustamana toteutetun hankkeen yhtenä tärkeimmistä saavutuksista voidaan pitää laajaa yhteistyötä ja ymmärrystä siitä, että vetytalouden edistäminen on yhteinen ponnistus, jota verkostot ja ekosysteemit tukevat.

Mahdollisten uusien vetyinvestointien ja pilottikohteiden myötä ekosysteemityö voi edetä Pirkanmaallakin vielä nykyistä tiiviimmäksi. Maakunnassamme on useita vahvuuksia, potentiaalia ja kiinnostusta vetytalouden eteenpäin viemiseen sekä vahva yhdessä tekemisen henki.

Tulevaisuus näyttää, millaiseksi Pirkanmaan rooli valtakunnallisella ja kansainvälisellä vetykartalla muotoutuu. Edellytykset vetytalouden edistämiseen ovat kunnossa ja pohja on luotu.

Kaikki artikkelit