Hyppää sisältöön

Vastaukset tarjouspyyntöön tulleisiin kysymyksiin: Pirkanmaan digitaalisen kompassin viestintäkampanjan ideointi ja toteuttaminen

| Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto julkaisi tarjouspyynnön 24.2.

Pirkanmaan liitto 3.3.2022

Vastaukset tarjouspyyntöön tulleisiin kysymyksiin: Pirkanmaan digitaalisen kompassin viestintäkampanjan ideointi ja toteuttaminen

Olemme julkaisseet 24.2. tarjouspyynnön, joka koskee Pirkanmaan digitaalisen kompassin viestintäkampanjan ideointia ja toteuttamista.

Määräaikaan mennessä tuli kaksi kysymystä. Julkaisemme kysymykset ja niihin antamamme vastaukset Pirkanmaan liiton verkkosivuilla.

Kysymys 1:

Tarjouspyyntönne johdannossa todetaan, että "Aktiivisin kampanjointi tapahtuu heti toukokuussa, jolloin kansalaisilta, kansalaisyhteiskunnan toimijoilta ja muilta pirkanmaalaisilta toimijoilta kysytään noin kahden viikon ajan mielipiteitä/palautetta/näkemyksiä digitaalisen kompassin tavoiteluonnoksista ja muista mahdollisista ehdotuksista.” Tarjouksen sisällössä ei pyydetä ideaa tämän tiedon keräämiseen. Miten kyselyt on ajateltu toteuttaa?

Vastaus:

Toivomme teiltä ideaa siitä, miten tällainen tiedon kerääminen voisi tapahtua. Valinnan jälkeen voimme sopia siitä, liittyykö tähän sellaista yksinkertaista teknistä osa-aluetta, jonka esimerkiksi Pirkanmaan liitto voi toteuttaa.

Tämä kysely toteuttaa sivun kaksi kohtaa 2. saadaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan toimijat kiinnostumaan vaikeasta ja abstraktista aiheesta ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kampanjan yhteydessä voidaan hakea ja kerätä palautetta monissa eri muodoissa, ml erilaiset verkko- ja somealustat ja -sisällöt. Ehdotuksien odotetaan kattavan myös tämän osa-alueen. Pirkanmaan liitolla on käytössään mm Webropol- alusta, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää ilman kustannuksia.

--

Kysymys 2:

Hankesuunnitelman mukaan helmikuussa on pidetty kick-off-tapahtuma, jonka pohjalta on laadittu SWOT yksilöimään lähtötilanteen vahvuudet ja heikkoudet suhteessa EU-tavoitteisiin. Onko tähän asiakirjaan mahdollista tutustua? Missä se on nähtävissä?

Vastaus:

Tätä swot-asiakirjaa muokataan vielä ja se valmistuu toukokuussa. Sitä ei vielä valitettavasti ole saatavilla.

Sen sijaan voitte tutustua seuraavaan aineistoon, joka selventää digitaalisen kompassin lähtökohtia.

SWOT -analyysi on edelleen työstettävissä asiantuntijatyöryhmissä. Valittavalle toimittajalle toimitetaan SWOT-analyysin työversiot muun taustamateriaalin yhteydessä ja sen sisältöjä voidaan tarvittaessa käyttää kampanja-aineiston pohjana.

Tarjouspyyntö ja aineisto ovat mediapankissa. Jotta niitä pääsee lukemaan, ne tulee ladata omalle koneelle.

Kaikki artikkelit