Hyppää sisältöön

Vastaukset Innokaupunkien viestintäpalveluiden kilpailutuksen kysymyksiin

| Pirkanmaan liitto

Tarjouspyyntö viestintäpalveluille Innokaupunkien toiminnan tueksi - vastaukset kysymyksiin:

Hankinnan koko

Kysymys työn laajuudesta: Millainen kokonaisbudjetti hankintaan on varattu ja mikä on hankinnan ennakoitu laajuus (htp ja/tai euro)?

Onko viestinnän palveluiden toimeksiannolle mietitty kokonaisbudjettia?

Hankinnan ennakoitu laajuus on noin 30 000 - 35 000 euroa.

Innokaupunkien viestinnän kielet

Onko kaikki hankkeessa tehtävä viestintä kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti)?

Innokaupunkien tärkeimmät sisällöt tehdään kaikilla kolmella kielellä.

Kaikkea materiaalia ei ole tarkoitus tehdä kaikilla kolmella kielellä. Tällä hetkellä harkitsemme kielivalintoja usein tapauskohtaisesti kohderyhmät huomioiden: englanninkielisissä sisällöissä painottuu EU-alueen kehittäjäyleisö, joka toimii kestävän kaupunkikehittämisen ja innovaatiopolitiikan parissa. Ruotsinkieliselle sisällölle on erityisesti tarvetta Länsi-Suomea koskevissa teemoissa. Sosiaalisista mediaa (lähinnä Twitter) olemme tehneet toistaiseksi suomeksi.

Viestinnälliset elementit ja visuaalisen ilmeen tarvitsemme ainakin suomen ja englannin kielellä.

Aikataulut

Tarkoittaako tarjouksessa kerrottu toteutuksen deadline strategista suunnittelua vai koko kokonaisuutta?

Tarjouspyynnössä odotamme, että työ on keskeisiltä osin valmis 02/2023 mennessä. Tämä tarkoittaa erityisesti viestinnän strategista suunnittelua ja mahdollisuuksien mukaan viestinnällisten elementtien toteuttamista. Ne ovat kiireellisimmät osat kokonaisuutta tällä hetkellä.

Tarjouspyynnön selkeyttäminen

Kysyisimme vielä liitteiden perään. Oliko tarjouspyynnössä varmasti mukana kaikki tarvittavat liitteet? Esimerkiksi viittaatte verkkosivuston konseptoinnissa "Kaupunkien kanssa käytyihin keskusteluihin" (Liite 1). Mistä liitteestä on kyse?

Liite jäi pois tarjouspyynnöstä. IC16_Kartoitus_kooste_viestinnan_tarjouspyyntoon.pdf

Valinnan perusteet, Hinta-kohdassa mainitaan, että ”Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, xxxxxxx (ks. kohta 5.3.).”. Mistä löytyy kohta 5.3.?

Valinnan perusteet, Hinta-kohdassa mainitaan, että: Kohdan 3. eli asiantuntijasparrauksen osalta riittää tuntihinta. Tarjouspyynnössä asiantuntijasparraus on kohdassa 4. Viitataanko hintaperusteissa itse asiassa kohtaan 4 eikä kohtaan 3?

Pahoittelut, tarjouspyynnön tekstiin oli tullut virheellinen viittaus kohtaan Valinnan perusteet ja hinta.

Tekstissä viitataan kohtaan 3., vaikka sen piti olla kohta 4. Asiantuntijasparraus ja tuki viestinnän toteuttamiseen. Yhtä lailla, Valinnan perusteet ja hinta -kohdassa viitataan virheellisesti kohtaan 5.3., jota ei tarjouspyynnössä ole. Alla korjattu teksti.

Pyydämme ehdotuksellenne kokonaishintaa, jossa on eritelty arvionne osa-alueiden toteuttamiseen tarvittavien päivien määrästä sekä päivähinta. Kohdan 4. eli asiantuntijasparrauksen osalta riittää tuntihinta. Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.


Tarjouspyyntö viestintäpalveluille Innokaupunkien toiminnan tueksi (hankintapalvelut.fi)

Euroopan unionin osarahoittama

Lisätiedot:

  • Kehittämispäällikkö Riina Niemi

    Koordinoin Innokaupunkien yhteistyötä, kun ne kehittävät ekosysteemejään vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa. Tehtäviini kuuluvat mm. kaupunkien välisen yhteistyön tukeminen, vaikuttavuuden seuranta ja osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kaikki artikkelit