Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus vuodelle 2021 ei tuo yllätyksiä Pirkanmaalle

| Edunvalvonta, Päätöksenteko

Pirkanmaan budjettitavoitteet painottuvat liikennehankkeisiin ja teollisen oppimisympäristön kehittämistä tukeviin koulutus- ja osaamistavoitteisiin.

Valtiovarainministeriön (VM) julkisti 13.8. ensi vuoden budjettiehdotuksensa. Ehdotuksessa luodaan luottamusta ja kestävää kasvua koko Suomeen.

Ehdotus noudattelee hallituksen aiemmin tekemiä linjauksia ja kuluvalle vuodelle tehtyjä lisätalousarvioita sekä elvytysbudjettien sisältöä tuleville vuosille. Muun muassa kuluvan vuoden neljännessä lisätalousarviossa päätettyjä tie-, rata- ja vesiväylähankkeita edistetään suunnitellusti.

Pirkanmaan budjettitavoitteet painottuvat liikennehankkeisiin ja teollisen oppimisympäristön kehittämistä tukeviin koulutus- ja osaamistavoitteisiin.

- Osa Pirkanmaan tavoitteista on jo edennyt aiemmilla päätöksillä. Niitä ovat päärataan, valtateihin 3 ja 9 liittyvät hankkeet sekä koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen. Liikenteen osalta monet hankkeet ovat vasta suunnitteluvaiheessa tai ovat alkaneet pienellä määrärahalla ja jatkovaltuudella, toteaa edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela Pirkanmaan liitosta.

Koskelan mukaan rahoitusta tarvitaan merkittävästi lisää muun muassa pääradan peruskorjaukseen Helsinki-Tampere, VT9:n noin 140 miljoonan euron investointien jatkamiseen Tampereen ja Oriveden välillä sekä VT3:lla vaarallisen Parkanon Alaskylän kohdan investointiin.

Perusväylänpidossa pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Väylien kuntoa turvataan ottamalla huomioon erityisesti elinkeinoelämän tarpeet.

Ilmastoperusteet takana joukkoliikennehankkeissa

Joukkoliikenteessä Tampereen ratikka etenee suunnitellusti. Junaliikenteen palvelujen ostoon esitetty määräraha on sama kuin kuluvana vuonna. Junaliikenteen palvelutason ostokohteista ei ole mainintaa.

Tavoite jatkaa Tampereen seudun lähijunaliikennettä on kirjattu valtion vahvistamaan MAL-sopimukseen. Energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden edistämiseksi valtio avustaa suurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen kehittämistä. Tällöin edistetään digitalisaatiota ja liikenteen palveluistumista sekä kehitetään yhteentoimivien taustajärjestelmään perustuvia lippu- ja maksujärjestelmiä. Näihin ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 7,4 miljardia euroa. Se on 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Vuonna 2021 peruspalvelujen valtionosuuden indeksikorotus on 2,3 prosenttia ja siitä aiheutuva valtionosuuden lisäys 166 miljoonaa euroa.

Sähköveron alentaminen tukee teollisuutta

Pirkanmaan teollisuutta tukee hyvin se, kun ensi vuoden alusta teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle. Yrityksiä kannustetaan myös aineettomiin investointeihin määräaikaisella tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvällä tutkimusyhteistyön lisäverovähennyksellä vuosina 2021−2024.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaan ehdotetaan 26 miljoonan euron lisäystä. Vuonna 2021 on tarkoitus käynnistää työllisyyden kuntakokeilu. Sitä koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle kevätistuntokaudella.

Lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen ehdotetaan lisäpanostuksia verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkapaikkamääriä lisätään.

Hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuutta laajennetaan. Samalla toteutettaisiin maksuton toisen asteen koulutus.

Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen ehdotetaan 400 000 euron määrärahaa. Tampere ja Pirkanmaa on yksi kolmesta hakijasta.

- Monipuoliset lisätoimet Suomen ja Pirkanmaan vientiteollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseksi ovat juuri nyt erittäin toivottavia. Sähköveron alennus on yksi ajankohtaan hyvin sopiva toimenpide. Tärkeä osa kokonaisuutta on esitetty lisäpanostus korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen. Myönteistä on myös esitetty määräraha Business Finlandin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avustuksiin, kertoo kehityspäällikkö Marko Koskinen Pirkanmaan liitosta.

Muuta Pirkanmaalle kohdennettua rahoitusta:

  • Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n rahoitus eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen saa edelleen 0,3 miljoonan euron määrärahan maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa.
  • Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin toimintaa sosiaali- ja terveysministeriö tukee edelleen 0,928 miljoonalla eurolla.
  • Koko maassa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen osana alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa esitetään samaa 5 miljoonan euron määrärahaa kuin kuluvana vuonna.

Lisätietoja:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit