Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 ei ole yllätyksiä Pirkanmaan osalta

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Ehdotuksessa painotetaan kasvun jatkumista investointeja ja työllistymistä parantamalla.

Valtiovarainministeriö (VM) julkisti 13.8. ensi vuoden budjettiehdotuksensa. Ehdotuksessa painotetaan kasvun jatkumista investointeja ja työllistymistä parantamalla.

Kehysbudjetti sisältää melko vähän tarkasti yksilöityjä kohteita. Määrärahojen käyttö tarkentuu ministeriöiden ja niiden alaisten laitosten ja virastojen budjetin täytäntöönpanossa eduskunnan hyväksyttyä budjetin. Vertailu vuosien 2020 ja 2021 talousarvioesityksiin ei ole suoraan mahdollista, sillä kuluneina kahtena vuotena on annettu runsaasti lisätalousarvioita erityisesti koronasyistä johtuen.

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 7.-8.9. Eduskunta saa hallituksen budjettiesityksen käsiteltäväkseen 27.9.

Pirkanmaan omat budjettitavoitteet painottuvat erityisesti liikennehankkeisiin ja osaamisen turvaamiseen.

Poimintoja Pirkanmaan budjettitavoitteiden näkökulmasta

Liikenteen osalta määrärahaesitykset perustuvat jo aikaisempiin päätöksiin sekä niihin odotuksiin, joita on esitetty kesäkuussa eduskunnan hyväksymässä valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Parhaillaan on lausuntomenettelyssä Väyläviraston tekemä investointiohjelma vuosille 2022-2029, jonka hyväksymisen jälkeen tarkentuvat tulevien vuosien liikenneinvestoinnit.

Suomen pääradan osalta investointirahoitus etenee ensi vuonna Helsinki/Pasila-Riihimäki 2. vaiheen osalta 35 miljoonalla eurolla ja Helsinki-Tampere -peruskorjauksen osalta 7 miljoonalla eurolla. Tampere-Jyväskylä -radan parantaminen etenee ensi vuonna 3 miljoonalla eurolla.

Suunnittelurahoitusta on osoitettu Tampere-Oulu -välille sekä Tampere-Jyväskylä -välille. VT3:lla Hämeenkyrönväylän rakentaminen jatkuu ensi vuonna 16,6 miljoonalla eurolla.

Tampereen raitiotien 2. vaiheen toteuttamiseen on ensi vuodelle osoitettu 7,8 miljoonaa euroa.

Julkisen henkilöliikenteen palveluissa on junaliikenteen ostoihin osoitettu koko maassa 30,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi ilmastoperusteisesta tuesta osoitetaan 2 miljoonaa euroa junaliikenteen ostoihin. Yksilöinti Pirkanmaan osalta tarkentuu myöhemmin.

Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n rahoitus maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseen on ensi vuonna sama kuin kuluvana vuonna eli 0,3 miljoonaa euroa.

Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin toimintaa sosiaali- ja terveysministeriö tukee ensi vuonna samalla määrärahalla kuin kuluvana vuonna eli 0,928 miljoonalla eurolla.

Tampereella sijaitsevan Poliisiammattikorkeakoulun opetustoiminnan osalta aloittavien opiskelijoiden määrä tulee olemaan edelleen 400 opiskelijaa.

Valtiovarainministeriön ehdotus yli miljardin euron panostuksesta Suomen kestävän kasvun ohjelmaan on myös Pirkanmaalle tärkeä. Maakunta haluaa olla koko teknologia-Suomen erityisosaaja. Määrärahoja suunnataan muun muassa vihreää siirtymää edistäviin investointeihin, TKI-toimintaan sekä työllisyyden edistämiseen.

Suomen yliopistoja pääomitetaan Sitran lahjoituksella 67 miljoonalla eurolla. 70 miljoonan euron lisäpanostus koko maassa tulee ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Lisätiedot:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit