Hyppää sisältöön

Valtatie 3: Ruokatie ja viennin valtaväylä tarvitsee lisää investointeja

| Edunvalvonta, Saavutettavuus ja liikenne

Kolmostie on Suomen ruokatien ja vientiteollisuuden runkoväylä.

Valtatie 3 yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa sekä linkittää Pohjanmaan, Etelä-Pohjamaan ja Pirkanmaan maaseudun, taajamat ja kasvukeskukset. Valtatien vaikutusalue ulottuu myös Pohjois-Satakunnan alueelle. Maamme elintarviketeollisuus on sijoittunut Länsi-Suomeen, erityisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle, mikä tekee kolmostiestä Suomen ruokatien ja vientiteollisuuden runkoväylän. Valtatie 3 on myös konepaja- ja energiateollisuuden runkoväylä Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta maailmalle. Valtatie 3 on Eurooppatie (E12 Helsinki − Moi i Rana) ja se on osa Euroopan TEN-T -verkostoa.

Yhteysvälin palvelutaso ei kuitenkaan vastaa näin tärkeälle tieosuudelle asetettuja vaatimuksia ja liikenneturvallisuus on muita Suomen valtateitä heikompi. Siksi investointeja yhteysvälillä on edelleen toteutettava.

Useita valmiiksi suunniteltuja kohteita heti toteutettavaksi

Valtatie 3:n vaikuttamistyön ohjausryhmä ja eduskuntaverkoston työjaosto esittää, että nämä suunnittelultaan valmiit kohteet toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Yhteysvälin ensimmäinen investointikohde on:

Valtateiden vt3/v19 liittymän parantaminen (Kivistön risteys), Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 8 miljoonaa euroa (josta osa Kurikan kaupungin osuutta)
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma on valmis. Valitus hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ei estä rakentamisen aloitusta.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

Toteutusvalmiita kohteita ovat:

Mansoniemi−Riitiala, Ikaalinen

Kustannusarvio: 4,05 miljoonaa euroa
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmis. Hallinnollinen käsittely kesken.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen liittymä- ja yksityistiejärjestelyin. Runkoverkon erittäin riskialtis kohta.

Alaskylä−Parkano, Parkano

Kustannusarvio: 13,5 miljoonaa euroa
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma valmis.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen. Geometrialtaan ei täytä runkoväylän palvelutasostandardeja.

Rajalanmäen ja Koskueen ohituskaistaosuudet, Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 11 (5+6) miljoonaa euroa
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmis, voimassaoloa on jatkettu vuoden 2023 loppuun saakka.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

Vt3/vt8 Pitkämäen liittymä, Vaasa

Kustannusarvio: osa Vaasan yhdystien kokonaisuutta, jonka arvio on 37,0 miljoonaa euroa (josta kunnan osuus 40 %)
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelmat valmiit. Asemakaava odottaa hyväksymistä. Kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen (liito-oravat), mikä takia toimenpidekielto voimassa.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen (moottoritien rampissa liikennemäärän ja korkean nopeuden takia suuri riski liikenneonnettomuuksille), sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

Hämeenkyrössä 5.10.2020

Valtatie 3:n Tampere−Vaasa -yhteysvälin vaikuttamistyön ohjausryhmä ja eduskuntaverkoston työjaosto

Lisätiedot

Kaikki artikkelit