Hyppää sisältöön

Valtatie 3: Ruokatie ja viennin valtaväylä tarvitsee lisää investointeja

| Edunvalvonta, Saavutettavuus ja liikenne

Kolmostie on Suomen ruokatien ja vientiteollisuuden runkoväylä.

Valtatie 3 yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa sekä linkittää Pohjanmaan, Etelä-Pohjamaan ja Pirkanmaan maaseudun, taajamat ja kasvukeskukset. Valtatien vaikutusalue ulottuu myös Pohjois-Satakunnan alueelle. Maamme elintarviketeollisuus on sijoittunut Länsi-Suomeen, erityisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle, mikä tekee kolmostiestä Suomen ruokatien ja vientiteollisuuden runkoväylän. Valtatie 3 on myös konepaja- ja energiateollisuuden runkoväylä Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta maailmalle. Valtatie 3 on Eurooppatie (E12 Helsinki − Moi i Rana) ja se on osa Euroopan TEN-T -verkostoa.

Yhteysvälin palvelutaso ei kuitenkaan vastaa näin tärkeälle tieosuudelle asetettuja vaatimuksia ja liikenneturvallisuus on muita Suomen valtateitä heikompi. Siksi investointeja yhteysvälillä on edelleen toteutettava.

Useita valmiiksi suunniteltuja kohteita heti toteutettavaksi

Valtatie 3:n vaikuttamistyön ohjausryhmä ja eduskuntaverkoston työjaosto esittää, että nämä suunnittelultaan valmiit kohteet toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Yhteysvälin ensimmäinen investointikohde on:

Valtateiden vt3/v19 liittymän parantaminen (Kivistön risteys), Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 8 miljoonaa euroa (josta osa Kurikan kaupungin osuutta)
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma on valmis. Valitus hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeuteen ei estä rakentamisen aloitusta.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

Toteutusvalmiita kohteita ovat:

Mansoniemi−Riitiala, Ikaalinen

Kustannusarvio: 4,05 miljoonaa euroa
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmis. Hallinnollinen käsittely kesken.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen liittymä- ja yksityistiejärjestelyin. Runkoverkon erittäin riskialtis kohta.

Alaskylä−Parkano, Parkano

Kustannusarvio: 13,5 miljoonaa euroa
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma valmis.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen. Geometrialtaan ei täytä runkoväylän palvelutasostandardeja.

Rajalanmäen ja Koskueen ohituskaistaosuudet, Kurikka (Jalasjärvi)

Kustannusarvio: noin 11 (5+6) miljoonaa euroa
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelma valmis, voimassaoloa on jatkettu vuoden 2023 loppuun saakka.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen, sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

Vt3/vt8 Pitkämäen liittymä, Vaasa

Kustannusarvio: osa Vaasan yhdystien kokonaisuutta, jonka arvio on 37,0 miljoonaa euroa (josta kunnan osuus 40 %)
Suunnitelmavalmius: Tiesuunnitelmat valmiit. Asemakaava odottaa hyväksymistä. Kaavasta valitettu hallinto-oikeuteen (liito-oravat), mikä takia toimenpidekielto voimassa.
Hankkeella tavoiteltavat keskeiset vaikutukset: Liikenneturvallisuuden parantaminen (moottoritien rampissa liikennemäärän ja korkean nopeuden takia suuri riski liikenneonnettomuuksille), sujuvuuden parantaminen. Elinkeinoelämän kuljetusten runkoväylä.

Hämeenkyrössä 5.10.2020

Valtatie 3:n Tampere−Vaasa -yhteysvälin vaikuttamistyön ohjausryhmä ja eduskuntaverkoston työjaosto

Lisätiedot

  • Edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela

    Edistän maakunnalle tärkeitä kehittämiskohteita, joilla vaikutetaan valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Toimin Suomen päärataryhmän sihteerinä sekä edistän sen mukaista maakuntien yhteistyötä. Käsittelen Pirkanmaan liitolle kuuluvat liikuntahallinnon tehtävät.

Kaikki artikkelit