Hyppää sisältöön

Valmistavan teollisuuden pk-yrityksille rakenteilla Euroopan digitaalisten innovaatiohubien yhteistyömalli

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Innovaatiohubit ovat osa Euroopan unionin uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa.

Pirkanmaalle muodostetaan ja pilotoidaan Pirkanmaa-vetoisen, erityisesti alueen valmistavan teollisuuden pk-yrityksille suunnatun Euroopan digitaalisten innovaatiohubien (EDIH) mallin mukainen yhteistyömallin ydin.

Hanke on keskeinen osa Pirkanmaa-vetoisesti luotavaa kansallista kestävän teollisuuden uudistusohjelmaa Sustainable Industry X. Se liittyy tiiviisti myös Euroopan unionin tasolla toteutettaviin digitaalisiin innovaatiohubeihin, joista käytetään lyhennettä EDIH.

Nämä innovaatiohubit ovat osa Euroopan unionin uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina.

Euroopan Unioni järjestää haun digitaalisista innovaatiohubeista. Tällä hankkeella edistetään hakijatahojen valmiuksia toimia keskeisessä roolissa osana Suomesta valittavaa tai valittavia eurooppalaisia digitaalisia innovaatiohubeja.

Vuoden 2023 kesäkuun loppuun kestävää hanketta toteuttavat Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Hankkeessa määritellään, toteutetaan ja avataan Pirkanmaan valmistavan teollisuuden yritysten käyttöön tulevaa EDIH-toimintaa ja kestävän teollisuuden Sustainable Industry X (SIX) -kokonaisuutta tukeva yhteistoiminnallinen ’Digital Capability’ tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- ja demonstraatioympäristö -kokonaisuus.

Näissä ympäristöissä toteutetaan hankkeen aikana usean tehtaan yhteistoimintademonstraatiot yrityksille. Hankkeen kehitystoimilla haetaan olemassa olevia kyvykkyyksiä ja ratkaisuja hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä yritystarvelähtöisiksi, vaikuttaviksi TKI-kokonaisuuksiksi, nopeaa ja kohdennettua elvytysvaikutusta erityisesti pienille ja keskisuurille toimijoille digipolulle ohjaamiseen sekä niiden digikyvykkyyksien tukemiseen ja kehittämiseen.

Investointihankkeessa määritellään, toteutetaan ja avataan TKI- ja demonstraatioympäristökokonaisuus. Siinä toteutetaan usean tehtaan yhteistoimintaa simuloivia avoimia demonstraatioita alueen yrityksille. Hanke tuottaa esimerkkejä siitä, kuinka soveltaa uusia teknologioita valmistavassa teollisuudessa.

Hanke tukee maakuntaohjelman, älykkään erikoistumisen sekä Pirkanmaan alueellisen selviytymissuunnitelman tavoitteita.

Maakuntahallitus suuntasi TREDIH-hankkeelle 271 920 euroa ja investointihankkeelle 329 910 euroa. Kaikkiaan hanke saa siten Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosille 2021 ja 2022 yhteensä 601 830 euroa. Hankkeen rahoittamiseen varaudutaan myös vuonna 2023.

Lisätietoja:

Tampereen korkeakoulusäätiö: Professori Minna Lanz, p. 040 849 0278 minna.lanz@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit