Hyppää sisältöön

Valkeakoski kehittää elinvoimaansa liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämishankkeella

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Toiminnassa yhdistyy urheiluopistomaisuus laajempaan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelutarjontaan. Näin halutaan tukea paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin yleistä elinvoimaisuutta.

Valkeakosken kaupunki kehittää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa vakiintuneen ja tunnetun liikunta- ja hyvinvointipalveluiden ja matkailun ekosysteemin. Sen toiminnassa yhdistyy urheiluopistomaisuus laajempaan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelutarjontaan. Näin halutaan tukea paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin yleistä elinvoimaisuutta.

Jotta konsepti toimii, se edellyttää olemassa olevien toimijoiden, toimintojen ja resurssien analysointia suhteessa kilpailuympäristöön, potentiaalisten painopistealueiden ja tavoitteiden määrittelyä sekä toiminnan organisoinnin ja kehittämisen suunnitelmaa.

Toimintaa ja sen kehittämistä jatketaan konseptoidun toimintamallin perusteella. Sitä hyödyntävät kaupungin lisäksi paikalliset yritykset, yhteisöt ja muut toimijat. Toiminnan jatkuminen varmistetaan projektin aikana sitouttamalla eri toimijat määriteltyyn konseptiin ja tavoitteisiin.

Vuoden 2023 toukokuun loppuun kestävän hankkeen kohdealueena on Valkeakoski.

Hanke tukee Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa 2020 – Koronasta uuteen kasvuun sekä myös maakuntaohjelman toteutusta. Yhtäältä hankkeessa aktivoidaan alueen yhdistyksiä sekä yrityksiä yhteisen hyvinvointimatkailun toimintakonseptin luomiseen ja toteuttamiseen ja toisaalta pyritään selvittämään, mitkä olisivat ne Valkeakosken vahvuudet, joilla se menestyisi hyvinvointimatkailun saralla. Koska Valkeakoskella ei ole urheiluopistoa tai muuta selkeää yksittäistä toimijaa, joka pystyisi edistämään liikuntamatkailua alueella, on tärkeää, että hankkeessa pyritään laajaan ja verkostomaiseen yhteistyöhön ja aktivointiin. Hankkeella on mahdollista uudistaa kaupungin elinkeinorakennetta sekä myös vahvistaa olemassa olevaa toimintaa uudistuvalla tavalla.

Maakuntahallitus myönsi Valkeakosken kaupungille Valkeakosken liikunta- ja hyvinvointimatkailun kehittämishankkeen toteuttamiseen Alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon korvamerkityistä määrärahoista (AKKE) 180 000 euroa.

Lisätiedot:

Valkeakosken kaupunki: Markkinointipäällikkö Petri Ahonen, p. 040-33556511

Kaikki artikkelit