Hyppää sisältöön

Vaikuttavuutta laadukkaalla asiantuntijatyöllä, yhdessä

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Kaavoituksessa on keskeistä sosiaalinen hyväksyttävyys. Ratkaisut tulevat ihmisten lähiympäristöön ja tulevaisuuden maastoihin. Ykkösluokan osaajat Pirkanmaan liitosta ja kumppaneiltamme ovat mukana, vaikuttavuus syntyy siitä.

Pirkanmaan liiton vaihemaakuntakaavatyö on alkuvaiheessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli kesällä nähtävillä ja siihen saatiin runsaasti palautetta. Elonkirjoon ja energiaan keskittyvässä vaihemaakuntakaavassa intensiivisen suunnittelun kausi jatkuu vuoden ajan. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä vaihemaakuntakaavan kesällä 2024.

- Teemamme ovat saaneet hyvää vastakaikua ja kärkiä pidetään palautteen perusteella oikeina, suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen sanoo.

Ajankohtainen energiatilanne vaikuttaa myös vaihekaavan laadintaan. Vaatimuksia nopeista ratkaisuista kuten pienydinvoimasta tai muusta energiatuotannosta on noussut esiin. Kun energiaratkaisut vaativat parannuksia infrastruktuuriin, tarvitaan koko maakuntaa koskevaa, pitkän tähtäimen kaavoitusta.

Rissanen muistuttaa, että kaavoituksessa on keskeistä sosiaalinen hyväksyttävyys. Ratkaisut tulevat ihmisten lähiympäristöön ja tulevaisuuden maastoihin. Vaihemaakuntakaava selvittää luonto- ja maisema-arvoja ja ottaa pirkanmaalaisten mielipiteet huomioon.

- Meillä on hyvä tilanne koska tuulivoimahankkeet etenevät Pirkanmaalla. Vaihekaavaa tarvitaan silti tuulivoimankin osalta, koska teknologiakehityksen takia katse pitää suunnata myös tulevaisuuteen.

Verkostot tuovat ymmärryksen eri näkökulmista

Ruut-Maaria Rissanen on tuttu kasvo pirkanmaalaisille toimijoille, Pirkanmaan liittoon hän on tullut jo vuonna 2014 - ensin liikennesuunnittelijaksi, sitten ma. suunnittelujohtajaksi. Tehtävä vakinaistettiin elokuun maakuntahallituksessa.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on Rissasen kovaa ydinaluetta. Hänen vahvuutensa on monipuolinen kokemus valtionhallinnosta, konsulttityöstä Ramboll Oy:ssä, kolmannen sektorin työstä Genevessä SPR:n tehtävissä ja kuntasektorilta. Tampereen teknillisessä yliopistossa hän toimi tutkijana ja opettajana – vastuualueenaan liikennejärjestelmien ja aluerakenteen yhteensovittaminen.

- Työhistorian myötä on muodostunut verkostoja ja ymmärrystä siitä, miten pöydän toisella puolella istuva katsoo asiaa. Jokainen työni on ollut erilainen.

Pirkanmaan liitto suunnittelee ja kehittää kestävää tulevaisuutta koko maakunnan tasolla. Maakunnan liiton työssä otetaan huomioon koko kirjo: maaseutu, taajama, kaupunki, haja-asutus.

Rissanen kertoo, että liikennejärjestelmätyö valtakunnallisesti, Länsi-Suomen tasolla ja maakunnassa on iso silmien avaaja.

- Pirkanmaan paikka Suomessa ja maailmassa avartuu. Meillä on tosi toimelias maakunta. Liikennejärjestelmissä tulee ottaa huomioon, miten tavaravirrat kulkevat, miten olemme suhteessa maamme satamiin ja muualle Eurooppaan. Tulevia vuosikymmeniä määrittää, miten Suomi kytkeytyy myös liikenteellisesti länteen.

Pirkanmaan liiton toimintaperiaatteena on laadukas asiantuntijatyö yhdessä sidosryhmien kanssa.

- Ykkösluokan osaajat meiltä ja kumppaneiltamme ovat mukana, vaikuttavuus syntyy siitä.

- Maailma ja toimintaympäristö muuttuvat, meidän on oltava valmis muuttumaan. Tarkastelemme kriittisesti, miten olemme toimineet. Pirkanmaan liitossa on osaava ja eteenpäin katsova henkilöstö, jolla on muutoskyvykkyyttä.

Tietoa vaihemaakuntakaavasta

Pirkanmaalla on voimassa kokonaismaakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Nyt laaditaan edellä mainittua kaavaa täydentävä vaihemaakuntakaava. Siinä keskitytään tukemaan pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistamaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella. Voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 päivitetään näiden teemojen osalta.

Katso Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavatyön vaiheet täältä.

Vaihemaakuntakaavan omat verkkosivut

Kuva: Rami Marjamäki
Teksti: Kirsti Palokangas-Kivilinna

Kaikki artikkelit