Hyppää sisältöön

Vaikuta omaan elinympäristöösi – kommentoi Pirkanmaan LUMO-ohjelman luonnosta 29.4. mennessä

| Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

LUMO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi kaikissa ympäristöissä.

Pirkanmaalle on valmistumassa luonnon monimuotoisuusohjelma eli LUMO-ohjelma 2022–2030. Se on ensimmäinen maakunnallinen monimuotoisuusohjelma Suomessa. Luonnoksesta voi nyt esittää kommentteja 29.4. asti.

Keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi kaikissa ympäristöissä. Ohjelma on tiiviisti yhteydessä kansalliseen monimuotoisuusstrategiaan, jota laaditaan ympäristöministeriön johdolla.

Ohjelman ovat koostaneet yhdessä Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. LUMO-ohjelmaluonnos on laadittu vahvassa yhteistyössä yhdistysten, järjestöjen, julkisten toimijoiden ja seurakuntien kanssa. Lisäksi valmistelussa on hyödynnetty teemakohtaisia asiantuntijatyöpajoja. 

Ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton lisäksi AhlmanEdu, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Parkanon kaupunki, SLL Pirkanmaa, Suomen metsäkeskus, Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto.

Ohjelmaluonnos luo pohjan käytännön teoille

LUMO-ohjelmaluonnoksessa on kuvattu ohjelman yhteydet kansainvälisiin ja kansallisiin monimuotoisuustavoitteisiin, maakunnan nykytilanne sekä monimuotoisuuteen kohdistuvat uhat.

Keskeisintä luonnoksessa on yhteisen työskentelyn pohjalta rakennettu visio monimuotoisuuden edistämiseksi maakunnassa sekä visiota tukevat yksityiskohtaiset tavoitteet, jotka muuntuvat myöhemmin valmistuvassa toimenpidesuunnitelmassa käytännön teoiksi.

Pirkanmaan LUMO-ohjelmaluonnos on kommentoitavana ja lausuntokierroksella 21.3. – 29.4.2022 välisen ajan osoitteessa: tieto.pirkanmaa.fi/lumo.

Ohjelma viimeistellään saatujen kommenttien pohjalta. Se luo pohjan vuoden 2022 aikana valmisteltavalle Pirkanmaan LUMO-toimenpidesuunnitelmalle. Siinä täsmentyvät ne käytännön toimet sekä muut tarpeelliset yksityiskohdat, joilla luonnon monimuotoisuutta maakunnassa lähdetään edistämään ja turvaamaan

Lue lisää:

Pirkanmaan LUMO – Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030

Pirkanmaan LUMO-ohjelman nettisivut (ely-keskus.fi)

Twitterissä: #pirkanmaanLUMO

Lisätietoa:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Pirkanmaan ELY-keskus:                                    

projektisuunnittelija Kristiina Tolvanen, kristiina.tolvanen@ely-keskus.fi, p. 0295 036 001

Kaikki artikkelit