Hyppää sisältöön

Vaihemaakuntakaavan ehdotus tulee ensin viranomaisille lausuttavaksi

| Blogi, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Tämän jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville.

Elonkirjo ja energia eli luonnon monimuotoisuus ja kestävä energiantuotanto ovat nyt valmisteilla olevan vaihemaakuntakaavan teemoina. Energia kattaa monia erilaisia kysymyksiä tuulienergiasta aurinkoenergiaan sekä vedyn siirrosta teollisuusalueiden energiayhteisöihin.

Osaa teemoista ohjataan aluevarauksilla, toisia kehittämissuosituksilla tai yleismääräyksillä, joilla luodaan pelisääntöjä tulevalle kehittämiselle.

Elonkirjon teemassa tunnistetaan luonnon monimuotoisuuden ydinalueita Pirkanmaan alueella. Uutena näkökulmana osoitetaan myös siniviherluonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset aluekokonaisuudet.

Merkinnöillä toteutetaan Pirkanmaan LUMO-ohjelmaa, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden tilaa pyritään parantamaan ennen kaikkea vapaaehtoisin toimin tietoon perustuen.

Vaihemaakuntakaavan ehdotus on määrä antaa viranomaisille lausuttavaksi vielä kevään aikana. Tämän jälkeen se asetetaan julkisesti nähtäville.

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva luotu tekoälyllä (DALL-E 2)

Kaikki artikkelit