Hyppää sisältöön

Vaihemaakuntakaavaluonnos tulee ensi keväänä nähtäville, edunvalvontatyön toimintamalli uudistetaan

| Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan Pirkanmaan liiton talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023–2025.

Ensi vuosi on aktiivista toiminnan kehittämistä Pirkanmaan liitossa. Pirkanmaalaisten kannalta merkittävää on, että elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavaluonnos tulee nähtäville ensi keväänä. Pirkanmaan liiton edunvalvontatyön toimintamalli uudistetaan aiempaa vaikuttavammaksi yhdessä alueen edunvalvontaverkoston kanssa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 28.11. pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan liiton talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023–2025. Liiton kunnilta perittäviin jäsenmaksuihin hyväksyttiin 2,5 prosentin korotus.

Kokouksessa jätettiin seuraava maakuntavaltuustoaloite: Pirkanmaan maakuntavaltuuston Vihreä ryhmä: Ei Puskiaisten moottoritietä

Maakuntavaltuusto valitsi Valkeakosken Minna Höltän tilalle uudeksi maakuntahallituksen jäseneksi Sina Isokallion Kangasalta. Lisäksi Kangasalan kaupunki oli valinnut uudeksi maakuntavaltuuston varajäseneksi Heidi Pitkäsen tilalle Stiina Lahikaisen. Maakuntavaltuusto merkitsi tämän valinnan tiedoksi.

Puheenjohtajapöydän takana maakuntavaltuuston pj. Sofia Vikman, maakuntahallituksen pj. Roope Lehto,
maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen ja hallintojohtajan sijainen Tuomo Karman.

Vaikuttavampia, kansainvälisempiä ja yrityslähtöisempiä kehittämishankkeita

Uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden (Uudistuva ja osaava Suomi) toteuttaminen alkaa toden teolla ensi vuonna. Tavoitteena on, että Pirkanmaalla käynnistyy entistä enemmän vaikuttavampia, kansainvälisempiä ja yrityslähtöisempiä kehittämishankkeita. Erityistä huomiota kiinnitetään kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Uutena avauksena alkaa Pirkanmaan neljää kuntaa (Kihniö, Parkano, Virrat, Punkalaidun) koskeva oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitus, joka vastaa turvetuotannon vähenemisen tai alasajon aiheuttamiin ongelmiin.

Myös seuraavan EU:n ohjelmakauden valmistelu ja siihen vaikuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa alkaa.

Vihreä ja digitaalinen siirtymä on läpileikkaava teema liiton työssä. Ensi vuonna laaditaan yhteistyössä elinkeinoelämän, tutkimus- ja opetuslaitosten ja kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueen kanssa Pirkanmaan digikompassin tiekartta. Sen avulla halutaan lisätä alueen oman digikehittämisen vaikuttavuutta ja vahvistaa alueen kykyä saada ulkoisia investointeja kotimaasta ja ulkomailta.

Hankkeita halutaan mm. datatalouden ja kärkiteknologioiden (mm. mikropiirit, 5G/6G, lisätty todellisuus) kehittämis- ja kokeiluympäristöihin, joita pyritään kehittämään pitkäaikaisen EU-rahoituksen piiriin kuuluviksi TKI-ympäristöiksi.

Pirkanmaan energiastrategia valmistuu, katse kohdistuu vetyyn

Pirkanmaa kuuluu HINKU-verkostoon ja on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Pirkanmaan vihreää siirtymää ja hiilineutraaliuuden tavoittelua edistetään hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan avulla.

Pirkanmaan liitto rohkaisee vastuullisia ja kestäviä tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioita ja tukee niiden kehittämisympäristöjä – esimerkiksi lisäämällä EU-rahoituksen edellytyksiä kiertotalousinvestointeihin. Pirkanmaa on kiertotalouden aloitteen (Circular Cities and Regions Initiative - CCRI) pilottimaakunta.

Maakunnan energiastrategia valmistuu vuoden 2023 alkupuolella. Maakunnan vetyekosysteemistä muodostetaan tilannekuva ja kartoitetaan konkreettisten vetyinvestointien potentiaali Gasgridin vetyverkkohanke huomioiden. Energiayhteisöjen vauhdittamiseen varaudutaan EU-rahoitteisen hankkeen avulla.

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2023-2025 -julkaisuun tästä linkistä.

Ennen maakuntavaltuuston kokousta jäsenet saavat aamutuimaan tietoa vaihemaakuntakaavan etenemisestä, maakunnan edunvalvonnasta sekä Pirkanmaan liiton strategiasta. Esityksiä pitämässä maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen sekä edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit