Hyppää sisältöön

Uutta tietopohjaa ja uusia malleja maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-yhteistyöhön

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Näin kaupunkisuunnittelussa voidaan entistä paremmin ja systemaattisemmin huomioida jo suunnitteluvaiheessa myös elinkeinoelämän tavoitteita ja tarpeita.

Miten elinkeinoelämä ja yritystoimijat voidaan paremmin kytkeä mukaan maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen? Tähän vastataan Kaupunkiseudulle elinvoimaa -hankkeessa tukemalla verkostoalueiden elinvoiman kehittämistä.

Syyskuussa 2021 alkanut ja vuoden 2023 loppuun kestävän hankkeen kohdealueena on 18 kaupunkia ja kaupunkiseutua.

Pirkanmaan liitto myönsi Kaupunkiseudulle elinvoimaa -hankkeelle Teemaverkostojen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-määrärahaa vuosien 2021–2022 kustannuksiin yhteensä 263 516 euroa. Yhteishanketta vetää kansallinen MAL-verkosto. Osatoteuttajina ovat Tampereen yliopisto sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriön päätökseen perustuva kansallinen teemaverkostohanke. Kaupunkiseuduille elinvoimaa – MAL-verkosto -teemaverkostolle osoitettu rahoitus on yhteensä 550 000 euroa, josta myönnettiin vuosien 2021-2022 osuus.

Tuloksena saadaan paitsi uutta tietopohjaa myös uusia malleja yhteistyöhön, jota elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen ja kaupunkien kesken on tarpeen tiivistää. Näin kaupunkisuunnittelussa voidaan entistä paremmin ja systemaattisemmin huomioida jo suunnitteluvaiheessa myös elinkeinoelämän tavoitteita ja tarpeita.

Pirkanmaan osalta hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita asumisen ja liikkumisen kestävyydestä. Alueellisesti hanke tukee muun muassa Tampereen kaupunkiseudun uutta rakennesuunnitelmaa, jossa hanke edistää seudullisten elinkeinoalueiden kehittämistä yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän, Tampereen yliopiston ja Business Tampereen kanssa.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunkiseutu:
MAL-verkoston suunnittelupäällikkö, Eero Purontaus, p. 0400 388 735

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit