Hyppää sisältöön

Uusia näkökulmia turvevaltaisten alueiden suunnitteluun

| Blogi, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Kaavan tavoitteena on maakunnan turvevaltaisten alueiden kehittäminen ympäristön kannalta kestävään suuntaan.

Turvealueiden suunnittelussa yhdistyvät vaihemaakuntakaavan elonkirjon ja energian teemat. Kaavan tavoitteena on maakunnan turvevaltaisten alueiden kehittäminen ympäristön kannalta kestävään suuntaan. Alueet sijaitsevat pääosin maakunnan pohjois- ja lounaisosissa.

Suunnittelun lähtökohtana ovat voimassa olevassa Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 olevat, turvetuotantoon liittyvät merkinnät. Erityistarkastelussa ovat olleet maakuntakaavan 24 turvetuotannon kannalta tärkeää aluetta (EOk), joille sijoittuu olemassa olevaa turvetuotantoa sekä tutkittuja turvevaroja. Vaihemaakuntakaavassa näiden alueiden luonne ja tavoite muuttuu; alueet osoitetaan jatkossa turvealueiden kehittämisen kohdealueina (mk3).

Uuden merkinnän kehittämissuosituksessa korostetaan ojitettujen turvemaiden kestävää käyttöä ja maankäytön päästöjen hillintää. Merkinnän toivotaan edistävän turvetuotannosta poistuneiden alueiden jälkikäytön suunnittelua, esimerkiksi luonnontilan ennallistamiseksi. Alueet voivat soveltua myös uusiutuvan energian tuotantoon.

Suunnittelun yhteydessä on tunnistettu, että maakunnan turvevaroilla on edelleen merkitystä kuivike- ja kasvuturpeen tuotannossa sekä nykyisessä maailmantilanteessa myös huoltovarmana energianlähteenä.

Lisätietoja aiheesta osoitteessa: kaava.pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit