Hyppää sisältöön

Uudistuva tietopalvelu tuo ymmärrettävämpää maakunnan tilannekuvaa

| Elinvoima ja uudistuminen, Meillä töissä, Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Tavoite on, että tieto löytyy jatkossa paremmin ja tuottaa lisäarvoa hakijalleen. Myös tiedon tulkintaa tuodaan entistä selkeämmin esiin.

Alueellisen ennakoinnin kehittäminen, aluetietopalvelun uudistaminen ja väestöennustemalli. Ne ovat keinoja, joilla Pirkanmaan liitto vahvistaa tietopalveluaan kuntien, hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden päätöksenteon tueksi. Samalla liiton oma toiminta saa ajankohtaisinta tilannekuvaa maakunnan kehityksestä.

Tavoite on, että tieto löytyy jatkossa paremmin, on ymmärrettävämpää ja tuottaa lisäarvoa hakijalleen. Myös tiedon tulkintaa tuodaan entistä selkeämmin esiin.

Tässä jutussa esittelemme tietojohtamiseen liittyviä asiantuntijoitamme. Kokonaisuus on laaja, mutta tässä huomio kiinnitetään väestöennustemalliin ja aluetietopalvelun uudistamiseen. Juttu on osa aikaisemmin ilmestynyttä Meillä töissä -sarjaa.

Väestöennustemalli rakentuu nyt pitkäjänteisesti

Tietojohtaminen mahdollistaa oikeaan ja ajantasaiseen tietoon perustuvan päätöksenteon. Tietoa kerätään ja kootaan yhteen useista lähteistä ja saatetaan se helpommin hyödynnettävään muotoon. Oleellista on myös lisätä ymmärrystä analyyseillä ja tulkinnoilla.

Pirkanmaan liitossakin tiedolla johtamisen prosesseissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, kuten ohjelmointikieliä ja tekoälyä.

Ulnor Uotila vastaa tietojohtamisen kokonaisuudesta. Johtavana asiantuntijana työskentelevän Uotilan lisäksi liittoon tuli alkuvuodesta kaivattu lisäresurssi, kun maakunta-analyytikko Jukka Nissinen aloitti työnsä.

– Pyöritän numeroita, teen mittarointia, etsin lähteitä, rakennan tietonäkymää ja väestöennustemallinnusta. Olen vähän kuin datan lapiomies, Jukka Nissinen naurahtaa.

Parhaillaan työn alla on mahdollisimman todenmukainen väestöennustemalli, joka tuottaa aikanaan kuntatasoista tietoa. Mallia voidaan käyttää jatkossa myös väestösuunnitteiden tuottamiseen.

– Oma väestöennustemallinnustapa tuo organisaation tiedolla johtamisen parhaiten esiin. Mallinnusta voidaan käyttää säännöllisin väliajoin. Sen avulla liitto pystyy tuomaan näkyväksi väestöllisiä muutoksia.

– Oman työvälineen rakentaminen luo ymmärryksen, millä logiikalla ennustemallit toimivat ja miten eri väestölliset muuttujat vaikuttavat, Uotila ja Nissinen toteavat.

– Näin pystymme tuottamaan paljon parempaa ja laadukkaampaa palvelua esimerkiksi kunnille ja Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Pirha saa haluamaansa tietoa esimerkiksi palveluverkkonsa suunnitteluun, Ulnor Uotila lisää.

Hallittu tietopohja auttaa tulkitsemaan ilmiöitä ja maailmaa. Kuntakenttä tarvitsee muutosten keskellä merkityksellistä tietoa ja kenties uudenlaisia tiedon hyödyntämisen tapoja.

– Syksyllä Pirkanmaan liitto aloittaa prosessin, jossa kaikkia alueen kuntia kuullaan niiden tiedolla johtamisen tarpeista. Tavoitteena on tätäkin kautta tukea kuntien elinvoimatyötä, strategiajohtaja Jari Kolehmainen lisää.

Aluetietopalvelu uudistuu kokonaan

Aluetietopalvelun sisältö ja rakenne uudistetaan kokonaan. Tavoitteena on saada palvelu käyttäjäystävällisemmäksi, Ulnor Uotila sanoo.

– Pyrimme selittämään tietoa paremmin. Yksi uusi asia on maakuntatietoa sisältävä näkymä eli maakunnan tilannekuva. Tavoitteemme on muokata tietoa mielenkiintoiseen, ehkä tarinalliseen muotoon, ei tarjota pelkkiä numerokasoja, Jukka Nissinen lisää.

Tietoaineiston kehittäminen palvelee myös maakuntaohjelmatyötä ja maakuntaohjelman seurantaa. Aluetietopalveluun on tulossa myös valmisteilla oleva vaihemaakuntakaavakartta ja sen tausta-aineistot.

Väestöennusteesta ja väestösuunnitteesta

  • Väestöennustetta tarvitaan seuraaviin tarpeisiin: suunnittelu, maankäyttö, osaamistarpeiden ennakointi ja hyvinvointialueen palveluverkko.
  • Sen avulla pystytään tekemään pitkän linjan kehittämissuunnitelmia.
  • Jatkokehitystoiveena on tuoda ennustemalliin uusia tietoaineistoja lyhyen aikavälin ennusteiden tarkentamiseksi.
  • Väestöennuste ennustaa väestömäärän muutoksia aiempaan tietoon perustuen.
  • Kun väestöennusteeseen lisätään tavoitteellisia elementtejä, saadaan väestösuunnite.

Meillä töissä -sarjassa ovat aikaisemmin ilmestyneet seuraavat jutut: EU-hanketoiminta ja hankkeiden eteneminen, Kestävän kaupunkikehittämisen osio, Innokaupunkien teema sekä vihreän siirtymän hankkeiden kokonaisuus. Esittelimme myös hallinnon, talouden ja henkilöstön vastuualueen teemaa sekä saavutettavuutta ja liikennejärjestelmätyötä. Viimeisimmät ilmestyneet jutut kertoivat luontotiedosta vaihekaavan taustalla, energiahuollosta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä lausuntoihin liittyvästä työstä. Löydät aikaisemmin ilmestyneet jutut Meillä töissä -osiosta.

Kaikki artikkelit