Hyppää sisältöön

Uudistimme verkkosivumme saavutettaviksi

| Pirkanmaan liitto

Avaamme Pirkanmaan liiton uusilla verkkosivuilla, miten teemme yhteistyötä verkostoissa. Suuntana on kestävästi elinvoimainen Pirkanmaa.

Olemme uudistaneet verkkosivumme noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Näin pyrimme palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia käyttäjäryhmiä. Julkaisimme sivumme keskiviikkona 30.9.

Kaikella sisällöllä pyrimme avaamaan Pirkanmaan liiton toiminta-ajatusta: viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista tulevaisuutta.

Henkilöstömme esittäytyy kuvallisten henkilökorttien avulla. Jokaisen henkilön kohdalla on lyhyt kuvaus tehtävistä. Henkilökortteja on upotettu myös sisältösivuille, joten oikean asiantuntijan löytäminen lisätietojen saamiseksi on entistä sujuvampaa.

Siirry henkilöstö-sivulle tästä linkistä.

Liiton tiedotteita on mahdollista löytää paremmin erilaisten kategoriasuodatusten avulla.

Siirry tiedote-sivulle tästä linkistä.

Pirkanmaan liitto ja päätöksenteko -osio antaa lyhyen läpileikkauksen liiton toimintaan. Sivulta saa tietoa liiton päätöksentekoelimistä sekä vaikuttamistyöstä. Jälkimmäinen pitää sisällään kansallista ja kansainvälistä edunvalvontaa – esimerkiksi maakuntien välistä yhteistyötä, pääradan kehittämistä ja muita liikennehankkeita, kansanedustajien yhteistyötä ja EU-työtä Brysselissä.

Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu -osio kokoaa alleen liiton laajan aluekehitys-, aluesuunnittelu- ja innovaatiotyön. Sivut kertovat teemoista, joiden eteen teemme työtä: elinvoima ja uudistuminen, maankäyttö ja luonnonvarat, saavutettavuus ja liikenne, ympäristö ja ilmasto, hankkeet ja selvitykset sekä tieto ja ennakointi.

Pirkanmaan liitto rahoittajana -osio tuo esiin, miten aluekehitystyössä hankkeet ovat tärkeitä välineitä saavuttaa maakuntaohjelmassa yhteisesti asetettuja tavoitteita. Sivut esittelevät myös muita lähteitä rahoittaa hankkeita ja nykyisen ohjelmakauden periaatteita. Tuleva ohjelmakausi on valmisteilla ja siitäkin on tietoa saatavilla.

Toivomme saavamme palautetta, joka auttaa meitä jatkossa sivujen kehittämisessä. Voit kertoa mielipiteesi palautelomakkeella tai ottamalla yhteyttä liiton viestintään.

Siirry palautelomakkeelle tästä linkistä.

Rakensimme sivuston yhteistyössä tamperelaisen, saavutettavuuteen erikoistuneen Geniem Oy:n kanssa. Sivuston saavutettavuutta on auditoitu koko rakentamisprosessin ajan. Teemme jatkuvasti tämänkin jälkeen työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit