Hyppää sisältöön

Uudet EU-hankkeet toivat apuvälineitä matkalle kohti digitaalista ja vihreää siirtymää

| Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Pirkanmaan liiton viime vuosi avasi uusia ovia sekä oman toiminnan että koko maakunnan kehittämiseen. Liitto sai organisaatiostrategian, joka kärjillä parannetaan valmiuksia vastata ympäristön haasteisiin.

Pirkanmaan liitto edisti maakunnalle tärkeitä tavoitteita kilpailukykyisissä yhteyksissä, koulutuksessa, turvallisuudessa sekä kierto- ja biotaloudessa. Liitto valmisteli maakunnan edunvalvontatoimijoiden kanssa keskeiset hallitusohjelmatavoitteet tulevalle hallituskaudelle.

Maakuntavaltuusto merkitsi Pirkanmaan liiton viime vuoden tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyi tilinpäätöksen. Liiton hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1-31.12.2022.

Kokouksessa valittiin uudet puheenjohtajat ja maakuntahallituksen jäsenet. Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Roope Lehto (sd.) Nokialta. Maakuntahallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sofia Vikman (kok.) Tampereelta. Päivitetty maakuntavaltuuston jäsenlista on tämän linkin takana. Maakuntahallituksen listaan tästä linkistä.

Maakuntavaltuusto myönsi Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajalle puheoikeuden Pirkanmaan maakuntavaltuuston kokouksissa ja pyytää nuorisovaltuustoa tekemään esityksen tarvittavasta edustajasta ja varaedustajasta.

Maakuntaohjelman nostot olivat esillä aluekehittämiskeskusteluissa

Ensimmäiset uuden aluekehityslainsäädännön mukaiset aluekehittämiskeskustelut maakuntien ja valtio-osapuolen välillä käynnistyivät. Keskustelujen painopisteiksi sovittiin valtioneuvoston kanssa maakuntaohjelman mukaisesti teollisuuden kaksoissiirtymä, luova talous sekä työvoiman saatavuus ja ennakoiva osaaminen. Keskustelun perusteella TEM osoitti Pirkanmaan liitolle 1,2 miljoonaa euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman edistämisen (AKKE) rahoitusta. Ensimmäiset ALKE-keskustelun teemoihin kytketyt hankkeet saimme rahoitusvalmisteluun syksyllä 2022.

Ensimmäinen ohjelmakauden 2021–2027 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haku oli auki touko-elokuussa. Myös seurantaan valmisteltiin työkalua, jolla voidaan kuvata maakunnan hankkeiden ja kehittämisrahoituksen kokonaisuutta.

Vuonna 2022 oli käynnissä yhteensä 70 Pirkanmaan liiton rahoittamaa rahoituspäätöksen saanutta hanketta. Hankkeiden kokonaiskustannusarviot olivat yhteensä 23 miljoonaa euroa ja Pirkanmaan liiton rahoitusosuus hankkeille yhteensä 16 miljoonaa euroa. Hankkeista 47 oli EAKR-hankkeita ja 23 kansallisella kehittämisrahoituksella rahoitettuja hankkeita. Edellä mainituista hankkeista uusina hankkeina rahoituspäätöksen vuonna 2022 sai yhteensä 21 hanketta.

Interreg-rahoitusta saatiin suoraan Brysselistä

Interreg-hakukierroksen tuloksena saatiin poikkeuksellisen paljon rahoitusta suoraan Brysselistä. Rahoituksella edistetään energiayhteisöjen syntymistä (Rec4EU -hanke), muovien kiertotaloutta (Plastix - hanke) sekä kansalaisyhteiskunnan osallistumista kestävien toimintamallien suunnitteluun kunnissa (WeMakeTransition -hanke).

Pirkanmaalle muodostettiin digitaalisen siirtymän kokonaisvaltainen tavoitteisto EU:n digitaalisen kompassin mallin mukaisesti. Tavoitteissa ovat liiketoiminnan digitalisaatio, digitaalinen infrastruktuuri ja kärkiteknologiat, digitaaliset taidot ja digitaaliset julkiset palvelut. Interreg -rahoitusta saatiin tukemaan yrityksiä palvelevien digitaalisten innovaatiohubien muodostamista (BestDIH -hanke) sekä tutkimustiedon kaupallistamista (ViaDuct -hanke).

Pirkanmaa pääsi 12 pilottialueen joukkoon EU-komission Circular Cities and Regions (CCRI)– ohjelmaan EU-rahoituksen, tiedon, tuen ja investointien lisäämiseksi. Pirkanmaalla pilotoinnin ja kehittämisen kohteena on maakunnallinen kiertotalouden kehittämiskeskus, jonka tehtävä on auttaa kuntia erityisesti infrarakentamisen ja talonrakentamisen teemojen parissa.

Vaihemaakuntakaavatyö käynnistyi, sote-hankkeet hyvinvointialueelle

Keväällä 2022 Pirkanmaalle valmistui yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa Suomen ensimmäinen alueellinen luonnon monimuotoisuusohjelma. Työ jatkui tästä toimenpidesuunnitelman laadinnalla, joka valmistui joulukuussa. Vaihemaakuntakaavan (elonkirjo ja energia) osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä touko-kesäkuussa.

Pirkanmaan energiastrategiaa laadittiin muuttuneessa maailmantilanteessa ja uudessa energiaympäristössä. Pirkanmaan vetytalouden aktivaattori -hanke lähti käyntiin AKKE-rahoituksella yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisön ja Tampereen kaupungin kanssa.

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeet (PirSOTE ja PirKOTI) kehittivät toimintakäytäntöjä ja loivat uusia toimintamalleja, jotka on voitu ottaa käyttöön hyvinvointialueella. Hankkeet olivat tärkeä tuki hyvinvointialueelle siirtymisessä.

Pirkanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

Kuva: Ruut-Maaria Rissanen

Kaikki artikkelit