Hyppää sisältöön

Tutustu Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (elonkirjo ja energia) sisältöön nyt videoilla

| Pirkanmaan liitto

Esittelemme viidellä videolla lyhyesti vaihemaakuntakaavan teemoja sekä sitä, miten voit antaa palautetta.

Klikkaa alla olevia kuvia, niin pääset katsomaan videoita. Videoiden pituus on noin kaksi minuuttia.

Vaihemaakuntakaavan aineistoon sekä palautteenantoon voit tutustua kaavan omilla sivuilla.
Pääset sinne tästä linkistä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Video 1: Miten voin antaa palautetta?

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Se on nähtävillä 8.5.-30.6.2023. Sinäkin pääset osallistumaan vaihemaakuntakaavan valmisteluun! Tämä video kertoo siitä, millä tavoin voit antaa palautetta. Valmisteilla oleva Pirkanmaan vaihemaakuntakaava koskee asukkaita ja muita osallisia. Kaavaa valmistellaan kolmen vuoden ajan. Se on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa vuonna 2024. Katso video tästä.

Video 2: Yleisesittely

Tämä video sisältää seuraavia aiheita:

 • Mikä on maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava.
 • Kaavatyö on nyt luonnosvaiheessa, mitä se tarkoittaa.
 • Mitä vaihekaava käsittelee: energian, elonkirjon teemakokonaisuudet ja muut teemat.
 • Kaavakartta ja kaavamerkinnät sekä kaavaselostus.

Katso video tästä.

Video 3: Luonnon monimuotoisuus

Tämä video sisältää seuraavia aiheita:

 • Mitkä selvitykset ovat tarkastelun taustalla.
 • Uudet luontoarvoja osoittavat maakuntakaavamerkinnät.
 • MK-merkinnät eli maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, jotka ovat ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäviä.
 • Luonnon monimuotoisuuden ydinalueet.
 • Siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalueet.

Katso video tästä.

Video 4: Turvealueet

Tämä video sisältää seuraavia aiheita:

 • Suunnittelun lähtökohdat.
 • Turvetuotantoa koskevat merkinnät.
 • Turvetuotannon kannalta tärkeä alue.
 • Turvetuotantoalue.
 • Turvetuotantoon liittyvä valuma-alue.
 • Kuhmoinen vaihemaakuntakaavassa.
 • Uusi merkintä: turvealueiden kehittämisen kohdealue.

Katso video tästä.

Video 5: Tuulienergia

Tämä video sisältää seuraavia aiheita:

 • Tuulienergian tuotantoalueet 9 kunnan alueelle.
 • 18 aluetta, joista viisi on uusia.
 • Alueista kuudella ei vielä ole hanketta.
 • Miten tuulienergiatuotannon alueet osoitetaan kaavakartassa.
 • Selvitykset ja tarkempi tieto kaava.pirkanmaa.fi.

Katso video tästä.

Kaikki artikkelit