Hyppää sisältöön

Tutkija tarvitsee koulutusta ja alueen verkoston tukea tutkimuksen kaupallistamiseen ja spin-off -yrityksen perustamiseen

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Raportin suositukset tarjoavat pohjan kohdennetuille interventioille ja strategisille aloitteille spin-off -ekosysteemin kiihdyttämiseksi Pirkanmaalla.

Selvitys tutkimusperustaisten spin-off -yritysten tukemisesta ja tutkimusten hyödyntämisen mekanismeista Pirkanmaalla on julkaistu. Raportti on toteutettu osana Pirkanmaan liiton Interreg Europe -rahoitteista VIADUCT-hanketta.

Syväteknologiayrityksillä (Deep Tech) on valtava potentiaali mullistaa kokonaisia teollisuudenaloja. Kunnianhimoinen, rajoja rikkova tutkimus ja innovaatiot laajentavat koko ajan käsitystämme siitä, mikä on ylipäätään mahdollista.

Siitä huolimatta, että tutkimusperustaiset spin-off -yritykset on tunnustettu keskeisiksi innovaation lähteiksi, niiden perustaminen kohtaa kuitenkin merkittäviä haasteita. Tutkijoiden keskuudessa on alhainen yrittäjyyskulttuuri. Tutkimustulosten muuttamisessa elinkelpoisiksi liiketoimintaideoiksi on myös vaikeuksia. Spin-off- ekosysteemiä tulee vahvistaa. Sen merkitys tulee tunnistaa kestävyyden ja alueellisen taloudellisen kehityksen kannalta.

Lisää ymmärrystä tutkimustulosten hyödyntämiseen

Nyt julkaistu raportti esittää loppuvuodesta 2023 Pirkanmaalla toteutetun kyselyn tulokset ja suositukset tutkimusperustaisten spin-off -yritysten tukemisesta ja tutkimusten hyödyntämisen mekanismeista.

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa ja lisätä ymmärrystä tutkimuksen hyödyntämisestä ja spin-off -yritysten tukitoimien kehittämisestä. Kyselyyn tuli yhteensä 51 vastausta tutkimuksen kaupallistamisen sidosryhmiltä, mukaan lukien alueen korkeakoulut, alueelliset kehittämisorganisaatiot ja spin-off -yritykset.

Selvityksen tulokset korostavat, että viestintäkanavia, aktiivista osallistumista ja käytännön koulutuksen tarjoamista pitää parantaa. Alueellisen tukiverkoston vahvistaminen on tärkeää.

Yliopiston tukitoimista alueen resurssien laajempaan hyödyntämiseen

Raportti sisältää myös arvion Pirkanmaan spin-off -ekosysteemistä. Arviossa tunnistetaan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Vahvuuksia ovat aktiiviset tutkijat ja yrittäjyystaitojen kehittämisen tuntemus. Heikkouksia ovat viestintäkatkokset tutkijoiden kesken. Mahdollisuuksia tarjoavat selkeät viestintäkanavat ja tutkimusryhmien johtajien voimaannuttaminen, kun taas uhkina ovat tuen puute monitieteellisille tiimeille.

Raportin suositukset tarjoavat pohjan kohdennetuille interventioille ja strategisille aloitteille spin-off -ekosysteemin kiihdyttämiseksi Pirkanmaalla. Yhtenevät linjaukset päättäjien, muiden sidosryhmien sekä yhteisöjen välillä ovat välttämättömiä spin-off -ekosysteemin kehittämiseksi.

Suositukset korostavat rakenteellista mallia, joka tukee tutkijoita ja spin-off -yrityksiä. Tämä malli kannustaisi hyödyntämään paitsi yliopiston resursseja myös laajempaa alueellista innovaatioympäristöä. Strateginen yhteensovittaminen ja yhteistyö sidosryhmien välillä ovat keskeisiä, jotta visio elinvoimaisesta spin-off -ekosysteemistä toteutuu. Ekosysteemi edistää innovaatiota, kestävyyttä ja talouskasvua alueella.

Research-based spin-off creation: Viaduct Regional Study Report
Tampere Region (Finland), VIADUCT-hanke, Interreg Europe

Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö (VIADUCT & BEST DIH -hankkeet) Nadja Nordling

    Kehitän TKI-yhteistyöverkostoja ja digitaalisen ja vihreän siirtymän innovaatioekosysteemejä tutkimuksen kaupallistamista ja digitaalista siirtymää tukevissa hankkeissa. Uudistavat innovaatioekosysteemit, toimiala- ja tieteenalarajat ylittävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta.

Kaikki artikkelit