Hyppää sisältöön

Turvealan tuki tulee tarpeeseen Pirkanmaalla

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaalla rakennemuutos koskettaa erityisesti Parkanoa, Kihniötä, Virtoja ja Punkalaidunta.

Hallituksen tämän vuoden kolmas lisätalousarvioesitys sisältää 60 miljoonan euron tukikokonaisuuden turvealan yrittäjille ja työntekijöille. Turpeen energiakäytön nopea väheneminen aiheuttaa rakennemuutostilanteen monille haastavassa asemassa oleville kunnille. Pirkanmaalla rakennemuutos koskettaa erityisesti Parkanoa, Kihniötä, Virtoja ja Punkalaidunta. Näissä kunnissa on tarve lisätalousarvion tukitoimille ja jatkossa korkeammalle pk-yritystuelle.

– Pirkanmaalla turvetuotannon merkitys on maakunnan reuna-alueilla suuri ja sen vaikutukset ovat paikallisesti merkittäviä. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni alalta toimeentulonsa saava voisi sopeutua rakennemuutokseen oikeudenmukaisella ja uusia uria mahdollistavalla tavalla, korostaa kehityspäällikkö Marko Koskinen Pirkanmaan liitosta.

Hallituksen lisätalousarvion rahoituksella tuetaan turvealasta luopuvia yrittäjiä ja työntekijöitä sekä oikeudenmukaista siirtymää. Tukea kohdennetaan yritysten kehittämispalveluihin ja -avustuksiin sekä uudelleentyöllistymiseen ja kouluttautumiseen. Rahoitusta suunnataan myös turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä koskevaan selvitykseen ja metsitystukeen sekä turveyritysten koneiden ja laitteiden romuttamisen tukeen.

Pirkanmaalla on 45 turvetuotantoaluetta, joille on myönnetty ympäristölupa. Turvetuotanto työllistää kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti noin 120 henkilöä suoraan ja välillisesti noin 200. Kesällä turpeen parissa työskentelee noin 300 ihmistä. Pirkanmaalla turvetuotanto keskittyy erityisesti Parkanoon, Kihniöön, Virroille ja Punkalaituimelle sekä jonkin verran myös muihin pohjoisen ja läntisen Pirkanmaan kuntiin. Pirkanmaalla valtaosa turvetuotannosta käytetään lämmitykseen sekä sen lisäksi myös kasvu- ja ympäristöturpeeksi.

Lisätiedot:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit