Hyppää sisältöön

Turvallisuuden osaajien saatavuus

Toteuttaja: Business Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 104 641€, kokonaiskustannusarvio 130 801€
Toteutusaika: 1.8.2023-31.5.2024

Turvallisuuden Osaajien Saatavuus -hanke kohdistuu ”Työvoiman saatavuus ja ennakoiva osaaminen” -kärkeen.
Erityisesti vaikutusta haetaan osaajapula-alojen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja työnantajakuvan
modernisoimiseksi.

Euroopan turvallisuustilanteessa on tapahtunut nopeita muutoksia Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan
Ukrainassa. Turvallisuustilanteen heikentyminen on tehnyt turvallisuudesta ajankohtaisemman aiheen kuin koskaan
sitten toisen maailmansodan. Huomioiden nykyinen turvallisuuspoliittinen maailmantilanne ja turvallisuusalojen
kasvu, hankkeen avulla on mahdollisuus hyödyntää ajoitusta tehdäkseen toimenpiteitä, jotka tuovat esille
turvallisuusalojen työn merkityksellisyyttä ja mahdollisuuksia työskennellä näissä työtehtävissä.

Pirkanmaalla toimii monipuolinen joukko turvallisuuteen eri tavoin liittyviä organisaatioita. Viranomaiset, kunnat,
Puolustusvoimat, erilaiset yritykset ja koulutus- ja tutkimusorganisaatiot kaikki osaltaan luovat kokonaisturvallisuutta
omalla panoksellaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Turvallisuuteen liittyviä toimijoita on tunnistettu yli 300. Turvallisuusosaaminen on monialaista, mutta samalla on hyvä huomioida, että Pirkanmaa on vahva, kenties
Suomen vahvin turvallisuuden toimijoiden ja erityisesti puolustusteollisuuden toimijoiden keskittymä Suomessa.
Yhteiskunnan turvallisuus ja puolustusteollisuus ovat sektorina yksi Pirkanmaan turvallisuusosaamisen
vahvuusalueista. Vuosi 2023 on Euroopassa osaamisen vuosi. Puolustussektorin osalta EU-tasolla on tunnistettu
esimerkiksi toimialabrändiin liittyviä haasteita, osaajapulaa ja koulutuksen puutteita ja kilpailua osaajista muiden
sektorien kanssa.

Osaajien saatavuus on ajankohtainen aihe Pirkanmaan turvallisuustoimijoille. Tarvitaan sekä nopeita toimia
osaajapulan ratkaisemiseksi että pitkäjänteistä työtä koulutusohjelmien laatimiseksi ja uudistamiseksi. Pula osaajista
on monipuolinen ja monialainen; pula ei ole vain suunnittelijoista, vaan sovellustekijöistä, kyberosaajista, asentajista,
jne.

Hankkeen toimenpiteet tukevat kohdealueen elinkeinoelämän kehittämistä edesauttaen riittävän ja osaavan
työvoiman saatavuutta toimialoilla, joilla turvallisuusosaamista tarvitaan.