Hyppää sisältöön

TULOSSA: EAKR-rahoitushaku 12.8.-30.9. – Tampereen kaupungin ekosysteemisopimuksen toteuttaminen

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Rahoitushaut

Varsinainen hakuilmoitus avautuu EURA-järjestelmässä 12.8. Hakuinfo pidetään Teams-tilaisuutena torstaina 15.8 klo 12.

Pirkanmaan liitto avaa EAKR-rahoitushaun 12.8.-30.9. Haku koskee Tampereen kaupungin ekosysteemisopimuksen toteuttamista.

Rahoitus kohdentuu seuraaviin teemoihin:

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rakennerahasto-ohjelma:

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

 • Erityistavoite 1.1.
  Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
 • Erityistavoite 1.2.
  Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
 • Erityistavoite 1.3.
  Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

 • Erityistavoite 2.1
  Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Erityistavoite 2.3
  Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tampereen ekosysteemisopimus:

 1. Eurooppalaisen teknologiakehityksen omavaraisuuden tukeminen teollisuudessa
  (Sustainable Industry X)
 2. Kestävän teknologian hyödyntäminen rakentamisessa ja energiatuotannossa
  (Resilient Smart City Solutions)
 3. Teknologian ja datan hyödyntäminen hyvinvoinnin edistämisessä
  (Digital Health and Wellbeing) sekä läpileikkaavat teemat
 4. Ekosysteemikehitystä poikkileikkaavat teemat

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla sekä rakennerahasto-ohjelman em. erityistavoitteiden että ekosysteemisopimuksen ja sen toimenpidesuunnitelman mukaisia.

Varsinainen hakuilmoitus avautuu EURA-järjestelmässä 12.8.2024.
Haku on auki 12.8-30.9.2024

Pirkanmaan liitto järjestää yhdessä Tampereen kaupungin kanssa hakua koskevan infon Teams-tilaisuutena torstaina 15.8 klo 12. Tilaisuus ei vaadi ennakkoilmoittautumisia.

Linkki tilaisuuteen

Tilaisuuden materiaali on saatavilla jälkikäteen Rakennerahastot.fi -sivustolla.

Jaettavana on aiemmilta vuosilta säästynyttä rahoitusta sekä vuoden 2024 ja 2025 myöntövaltuutta yhteensä 2 086 000 euroa. Lisäksi on mahdollista, että tulevien vuosien myöntövaltuutta myönnetään lisärahoituksena tähän hakuun osallistuville hankkeille erikseen, myöhemmin määriteltävillä kriteereillä.

Lisätiedot:

(Ekosysteemisopimus ja arviointi) Jukka Järvinen,
Tampereen kaupunki, jukka.jarvinen@tampere.fi

(EURA- ja hakemustekniset lisätiedot) Jaana Niittyniemi,
Pirkanmaan liitto, jaana.niittyniemi@pirkanmaa.fi

Kaikki artikkelit