Hyppää sisältöön

TracS3 - Innovaatioekosysteemit tiiviimmin kansainväliseen TKI-toimintaan ja verkostoihin

Pirkanmaalla keskeisiä ovat terveys- ja hyvinvointiteknologia ja –palvelut sekä älykkään kaupungin ratkaisut.

TracS3-hankkeen logo

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja kaventaa kuiluja eri innovaatioekosysteemien välillä. Eurooppalaisten alueiden välistä yhteistyötä vahvistetaan ja alueemme innovaatioekosysteemejä pyritään linkittämään vahvemmin kansainväliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja verkostoihin. Hankkeen keskiössä Pirkanmaalla ovat maakuntastrategian painopistealueet terveys- ja hyvinvointiteknologia ja –palvelut sekä älykkään kaupungin ratkaisut.

Hankkeessa on mukana seitsemän alueellisen tai kansallisen tason kumppania Euroopasta (Saksa, Belgia, Liettua, Alankomaat, Romania ja Espanja).

Suomen Itämeri-Instituutti on mukana suomalaisena kumppanina ja vastaa hanketoiminnasta Pirkanmaalla. Pirkanmaan liitto tuottaa hankkeeseen sisältöä asiantuntijatyönä.
Hanke kestää 31.5.2023 saakka.

Tutustu hankkeen tuottamaan toimintasuunnitelmaan (interregeurope.eu).

Lisätietoa:

  • Kehittämispäällikkö Marja-Riitta Mattila-Nurmi

    Tehtäviini kuuluu liiton innovaatio- ja tulevaisuustyöhön liittyvien kansainvälisten ja kansallisten hankkeiden valmistelu, läpivieminen ja tukeminen. Olen mukana InnoHEIs-, PriMaaS-, S34Growth-, TracS3- ja iBuy -hankkeissa. Laajakaistatukihanke Pirkanmaalla: yhteydenotot minulle.

Hankkeen projektipäällikkö Suomen Itämeri-Instituutissa:
Vanhempi asiantuntija Johanna Vannes, e-mail johanna.vannes@tampere.fi
Puh. +358 50 322 5923

Tämän linkin takana hankkeen kuvaus Itämeri-Instituutin sivuilla.

TracS3-hankkeen englannikielisille sivuille tästä.

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle