Hyppää sisältöön

TJANSSI-hankkeessa toteutettu nykytila-analyysi

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

TJANSSI-hankkeen työskentelyyn osallistui vuosina 2021–2023 laaja joukko pirkanmaalaisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita.

Pirkanmaan liiton, Business Tampereen ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisessä TJANSSI-hankkeessa valmisteltiin vuosina 2021–2023 ennakointiallianssin toimintamallin rakentamista ja uudenlaisen, pysyvämmän yhteistyön käynnistymistä kyselyin, haastatteluin, työpajoin, tutustumalla tutkimuksiin ja selvityksiin sekä muiden maakuntien tekemiseen.

Hankkeen toimenpiteiden avulla pyrittiin luomaan pohjaa ja rakentamaan Pirkanmaalle allianssimaista toimintatapaa ennakointityön edistämiseksi, jotta tulevaisuustietoa voitaisiin tuottaa strategisen suunnittelun ja päätöksen teon tueksi niin julkisen sektorin toimijoille kuin myös yrityksille. Hanketiimi toteutti kaiken aineiston pohjalta myös käsikirjan ja ehdotuksen tiedolla johtamisen ja ennakointiallianssin toimintamalliksi.

Julkisen sektorin aineiston olennaiset tulokset on koottu tähän raporttiin tiivistetysti.

TJANSSI-hankkeen työskentelyyn osallistui vuosina 2021–2023 laaja joukko pirkanmaalaisia yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Osallistuneita, pääosin julkisen sektorin organisaatioita on listattu raportin lopussa. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneet edustivat taustaltaan ylintä johtoa, keskijohtoa, asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä.

Hankkeen aikana kerätyn aineiston pohjalta raportin kokosi Maria Virtanen.

TJANSSI-hankkeessa toteutettuun nykytila-analyysiin pääset tästä linkistä.

Kaikki artikkelit