Hyppää sisältöön

Tienpidon ja liikenteen rahoitustaso on edelleen liian alhainen

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Rahoitustason alhaisuus heikentää väestöltään ja liikennemääriltään kasvavassa maakunnassa alueen kehitystä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Pirkanmaan liitto on vakavasti huolestunut siitä, että tienpidon ja liikenteen rahoitustaso on edelleen liian alhainen. Normaalin rahoituskehyksen mukainen perusväylänpidon rahoitus on Pirkanmaalla täysin riittämätön. Rahoitustason alhaisuus heikentää väestöltään ja liikennemääriltään kasvavassa maakunnassa alueen kehitystä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Pirkanmaan liitto korostaa, että valtion tulee rahoittaa nykyistä enemmän niitä alueita, joilla on paljon liikennettä. Tarvitaankin liikenneinvestointien edistämiseksi uusia esityksiä ja uudenlaisia rahoitustapoja. Yritystukirahoitus tulisi esimerkiksi muuttaa koko maan elinkeinoelämän kuljetuksia edistävien liikenneinvestointien rahoitukseksi. Tämä edesauttaisi myös liikenteellisessä solmupisteessä sijaitsevaa Pirkanmaata.

Liikenne12:ssa on esitetty rahoitusta, jolla koko maassa vähennetään korjausvelkaa. Korjaukset tulisi toteuttaa heti suunnitelman alkuvuosista lähtien eikä vasta vuoden 2024 jälkeen. Epävarmaksi jää, onko tämäkään rahoitustaso aidosti riittävä korjausvelan vähenemiseen.

Lähiaikana suurin tarve maakunnassa on valtateillä 9, 3 ja 12. Näillä pitää parantaa sekä liikenteen sujuvuutta että liikenneturvallisuutta. Perusväylänpidon rahoituksessa on valtion osoitettava lisärahoitusta teitten päällystämiseen. Pirkanmaalla pitäisi päällystää vuosittain noin 350 kilometriä teitä, jotta huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä ei kasvaisi.

Liikenteen ilmastovaikutustavoitteet voidaan saavuttaa, kun joukkoliikennettä kehitetään, ajoneuvoteknologia kehittyy ja liikenneyhteydet tulevat sujuvimmiksi.

Olemassa olevien liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen edellyttää, että alueet saavat valtiolta erillisrahoitusta omaan päätöksentekoonsa.

Pirkanmaan liitto antoi lausunnon Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaluonnoksesta 2021. Maakuntahallitus päätti lausunnosta 19.4.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit