Hyppää sisältöön

TetRRIS - Vastuullisia innovaatioita älykkään erikoistumisen toimialoilla

Hankkeessa edistetään vastuullisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan käytäntöjä valmistavan teollisuuden innovaatiotoimijoiden keskuudessa.

Horisontti 2020- rahoitteisen TetRRIS (Territorial Responsible Research and Innovation and Smart Specialisation Practices) -hankkeen tavoitteena on saada alueellisten tutkimus- kehittämis- ja innovaatioekosysteemien kehittäminen huomiomaan entistä paremmin vastuullisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan näkökulmat.

Pirkanmaalla hankkeen toimenpiteet kohdistuvat valmistavan teollisuuden innovaatioekosysteemiin. Hankkeessa analysoidaan ja kartoitetaan ekosysteemin innovaatiotoiminnan vastuullisuuden nykytilaa sekä sen kehittymisen mahdollistavia tekijöitä. Hankkeen sisäiset eurooppalaiset toimijat saavat myös mahdollisuuden oppia toisiltaan ja nähdä kuinka vastuullisuus toteutuu muissa alueellisissa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rakenteissa. Tavoitteena on kehittää yhdessä alueen teollisten toimijoiden kanssa toteutettavissa olevia malleja vastuulliseen liiketoiminnan edistämiseen.

Suomesta mukana ovat hanketta vetävä VTT sekä Pirkanmaan liitto. Kaikkiaan hankkeessa on 9 partneria: Suomen lisäksi Hollannista, Saksasta, Espanjasta, Belgiasta ja Unkarista.

Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on vajaa 2 miljoonaa. VTT:n osuus on 380 000 euroa ja Pirkanmaan liiton 155 000 euroa. Hanke käynnistyi syyskuussa 2020 ja päättyy syksyllä 2023.

Lisätietoja:

Takaisin Hankkeet ja selvitykset -sivulle