Hyppää sisältöön

Teknologiaratkaisuja haetaan luovan toiminnan toteuttamiseen, välittämiseen ja kokemiseen

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset

Hankkeella etsitään esimerkiksi kokonaisvaltaista tapaa toteuttaa jokin tapahtuma siten, että vastaanottajan kokemus poikkeaa mahdollisimman vähän paikan päällä koetusta.

Pirkanmaalla on runsaasti osaavia pk-yrityksiä, joilla on potentiaalia suunnata liiketoimintaansa kasvavaan ja yhä kansainvälistyvämpään luovan toiminnan markkinaan.

Erilaiset A/V-siirtoteknologiat ovat yksi merkittävästi kasvava sovellusala niin tapahtumatuotannossa ja -hallinnassa (Event Management) kuin kuluttajamarkkinoilla. Tällä hetkellä suurin osa tuotteista hyödyntävät yksisuuntaista Internet-teknologiaa.

Markkinaan on myös tullut uusia kehittyviä teknologisia mahdollisuuksia toteuttaa tuotantoja reaaliaikaisesti ja interaktiivisesti.

Business Tampere Oy lähtee kehittämään luovan toiminnan markkinaan alan yritysten kanssa tuoteaihioita ja -konsepteja ja jalostaa niistä potentiaalisimpia edelleen prototyypeiksi – sekä parhaimpia edelleen piloteiksi alan tapahtumiin.

Hankkeessa saadaan luovan alan toimijoille avointa tietoa ja toimintamalleja tutkitusti hyväksi osoitetuista tavoista toteuttaa tilaisuus tai tapahtuma.

Tuloksena syntyy erilaisia palvelumalleja, esimerkiksi kokonaisvaltaista tapaa toteuttaa jokin tapahtuma siten, että vastaanottajan kokemus poikkeaa mahdollisimman vähän paikan päällä koetusta.

Vuoden 2023 elokuun lopussa päättyvän hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumapalveluyritysten liiketoimintamahdollisuuksia, tuotekehitysvalmiuksia sekä kansainvälistymistä. Tavoitteista syntyy yrityksille uusia tuote- ja sovellusaloja ja -mahdollisuuksia.

Pirkanmaan liitto myönsi Business Tampere Oy:lle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 238 240 euroa Lua ja Koje - teknologiaratkaisut luovan toiminnan toteuttamiseen, välittämiseen ja kokemiseen -hankkeelle. Hankkeet rahoitetaan REACT-EU -määrärahoista osana Euroopan unionin toimia, jotka toteutetaan COVID-19-pandemian johdosta.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2021, älykkään erikoistumisen strategiaa sekä Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa.

Lisätiedot:

Business Tampere: Ohjelmajohtaja Ilkka Rahkonen, p. 040 8603816
ilkka.rahkonen@businesstampere.com

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit