Hyppää sisältöön

TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia

Toteuttaja: Tampereen kaupunki
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 100 000€, kokonaiskustannusarvio 165 000€
Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.5.2023

Hankkeessa syntyy vaihtoehtoja TE-palvelujen tuotannosta Pirkanmaan alueella 2025 alusta. Hanke ottaa kantaa myös järjestämiseen liittyviin vaihtoehtoihin. Tukihakemuksessa tähän viitataan palvelustrategiana.

Palvelustrategiassa tavoitteena on tarkastella Pirkanmaan yhteisen työmarkkina-alueen osalta kunnille siirtyvien palvelujen tuottamista, organisoitumista ja järjestämistä. Palvelustrategiassa selvitetään ja laaditaan ehdotuksia TE-palvelujen tuottamisesta ja organisoitumisesta vuoden 2025 alusta koko Pirkanmaa huomioiden. Palvelustrategiatyö tehdään yhteistyönä Pirkanmaan kuntien kesken. Lisäksi siihen osallistetaan laajasti valtion toimijat, muun palveluekosysteemin kumppani sekä yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Asiakaskohderyhmät ovat edustettuna Pirkanmaalle uudistuksen tueksi nimetyn strategiaryhmän kautta.

Palvelustrategian lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut koko alueella työnhakijoille, työnantajille ja yrittäjiksi aikoville osana kuntien elinvoimapalveluja. Palvelustrategia perustuu TE-palvelujen siirtoon kunnille 2025 ja siihen liittyvään lainsäädäntöön sekä uudistukseen liittyviin tavoitteisiin sekä määriteltyyn yhteistyöhön ja työnjakoon valtion kanssa. Palvelustrategian valmistelussa huomioidaan toimintaa sääntelevät lainsäädännöt ja niiden mahdolliset muutokset vuosina 2023 - 2025, mukaan lukien kotoutumisen kokonaisuudistus työikäisten osalta. Palvelustrategia huomioi myös kustannustehokuuden suhteessa siirtyvien tehtävien rahoitusmalliin, siirtyvään henkilöstöön ja kuntien uusiin kannusteisiin.

Palvelustrategiatyöskentelyllä pyritään huomioimaan Pirkanmaan monimuotoisuus huolehtimalla yhdenvertaisuudesta, tasa-arvoisuudesta ja kaikkien kuntien osallisuudesta yhteisessä työskentelyssä. Strategialla kuten maakuntaohjelmallakin on samansuuntaiset päätehtävät: samansuuntaisen toiminnan ja yhteisen kehittämisnäkemyksen vahvistaminen, voimavarojen suuntaaminen ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Palvelustrategiatyöllä pyritään myös viestimään ja vaikuttamaan Pirkanmaan tulevaisuuteen myönteisesti ja tietoon perustuen myös valtakunnan tasolla.

Palvelustrategian pohjalta kunnat saavat Pirkanmaan laajuisia vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi TE-palvelujen tuottamiseksi vuoden 2025 alusta. Päätöksenteko ja toimeenpano ovat näin Pirkanmaan laajuisesti yhdessä valmisteltua ja yhdessä toimeenpantavissa.