Hyppää sisältöön

Tampereen seudulla käynnistyy hanke mikroelektroniikan tuotannollisen toiminnan kehittämiseksi

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Hanke liittyy Tampereen kaupungin ekosysteemisopimukseen ja siinä erityisesti teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvään Sustainable Industry X (SIX) -aloitteeseen.

Tampereen seudulle tavoitellaan mikroelektroniikan tuotannollista toimintaa. Se kytkeytyy vahvasti Pirkanmaan valmistavaan teollisuuteen niin koneiden ja laitteiden älykkyyden kuin niiden ympäristökuormituksen minimoimisen näkökulmista.

Tätä tarkoitusta varten Business Tampere Oy käynnistää hankkeen, jossa laaditaan selvitys paikallisen ja suomalaisen puolijohde- ja siruosaamisen asemasta kansainvälisessä markkinassa. Hankkeessa tehdään myös paikallinen etenemisstrategia.

Hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan 2022-2025 seuraavissa teemoissa: Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa, liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti ja maakunta vahvistuu kansainvälisyydestä.

Hanke liittyy Tampereen kaupungin ekosysteemisopimukseen ja siinä erityisesti teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvään Sustainable Industry X (SIX) -aloitteeseen. Hanke liittyy poikkileikkaavasti myös valtaosaan Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian sisältökärjistä, siltä osin kuin niissä hyödynnetään mikroelektroniikkaa.

Pirkanmaan liitto myönsi Puolijohdeteollisuuden kehitystyö Tampereen seudulla -hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta 100 000 euroa.

Lisätiedot:

Business Tampere Oy:
Asiakkuusvastaava, teknologia Oliver Hussey, p. 040 679 4142, oliver.hussey@businesstampere.com

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit