Hyppää sisältöön

Tampereen kaupunkikehittämisen haasteisiin etsitään kestäviä kiertotalousratkaisuja

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Hankkeen avulla halutaan vauhdittaa teknologian muutosta, uudistaa toimintatapoja ja luoda yhteistyörakenteita. Tavoitteena on edistää kiertotalouteen siirtymistä.

Tampereen kaupunki rakentaa hiilineutraalia kaupunkia kestävillä, kiertotalouteen perustuvilla ratkaisuilla. Tarpeita uusiin menetelmiin on esimerkiksi maankäytön, rakentamisen ja infran sekä materiaalikiertojen ja ruokajärjestelmän alueilla. Tavoitteena on edistää kiertotalouteen siirtymistä.

Tätä tarkoitusta varten on käynnistynyt Business Tampere Oy:n KIERTOTRE-hanke. Siinä kehitetään kiertotalousliiketoimintaa ja kiertotalouden yhteistyömalleja.

Hankkeen avulla halutaan vauhdittaa teknologian muutosta, uudistaa toimintatapoja ja luoda yhteistyörakenteita. Tällöin tietoa ja osaamista voidaan hyödyntää paremmin liiketoiminnassa ja yhteiskunnallisten toimintojen kehittämisessä. Ratkaisuja etsitään kaupungin ja yritysten välisenä yhteistyönä.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n KIERTOTRE-hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta 300 000 euroa. Tampereen kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on 200 000 euroa.

Pirkanmaan maakuntaohjelmaan hanke liittyy maakunnan liiketoiminnan uudistumisen ja vastuullisen kasvun kautta (energia ja resurssitehokkuus). Hanke liittyy Tampereen kaupungin ekosysteemisopimukseen Rakennukset, infra ja energia -painopistealueilla. Hanke tukee Tampereen kaupungin kiertotalousstrategian toimeenpanoa ja toteuttaa seudullista elinkeinostrategiaa.

Hanke kestää 15.7.2024 saakka.

Lisätiedot:

Business Tampere:
Asiakkuusvastaava (kiertotalous) Pirkko Eteläaho, p. 040 630 4840

Tampere on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita. https://www.innokaupungit.fi

Kaikki artikkelit