Hyppää sisältöön

Tampereen kaupunki etsii hiilineutraaleja ratkaisuja ja uusia toimintamalleja yhteiskehittämisen avulla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Yhteisöstä kehittyy erilaisia ekosysteemejä ja klustereita liiketoiminnan pohjalle.

Tampereen kaupunkiin tavoitellaan kehitysalustaa sekä yhteiskehittämistä hiilinegatiivisen yhteiskunnan edistämiseksi. Kehitysalustan ympärille muodostetaan yhteisö yrityksistä, tutkimuslaitoksista ja kaupungin yksiköistä. Yhteisöstä lähtee liikkeelle ja kehittyy erilaisia ekosysteemejä ja klustereita liiketoimintalähtöjen pohjalle.

Käynnistyneessä RECO2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem -hankkeessa tunnistetaan murroksen ja kehittämisen paikkoja ja pyritään edistämään murrosta johtamalla ja tuomalla toimijoita, ajatuksia ja osaamisia yhteen.

Kehitysalustan toiminnasta vastaa Tampereen kaupunki ja tavoitteena on varmistaa kehitysalustan toiminta pysyväksi toimintamalliksi. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään kaupunkiympäristössä syntyvää dataa liiketoiminnan perustana, tarkennetaan älykkään ja hiilinegatiivisen korttelin konseptia osana pitkän aikavälin tiekarttoja sekä tunnistetaan kestävän ja älykkään kaupungin koulutustarpeita ja sidotaan niitä osaksi koulutusekosysteemiä. Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. yritykset ja koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.

Pirkanmaan liitto myönsi RECO2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta 638 158 euroa. Hanke saa kuntarahoitusta Tampereen kaupungilta 231 662 euroa ja muuta julkista rahoitusta 193 774 euroa. Hanke kestää vuoden 2024 huhtikuun loppuun.

Päätoteuttajana hankkeessa on Tampereen kaupunki. Osatoteuttajina ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere.

RECO2.0 Resilient Smart City Solutions Ecosystem -hanke on osa Pirkanmaan liiton kautta rahoitettavaa Tampereen kaupungin ekosysteemisopimusta, ja edistää yhtä sopimuksen kärkiteemoista Rakennukset, infra ja energia.

Hanke liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan seuraavissa teemoissa: Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa, Uudet osaamisyhdistelmät lisäävät TKI-toimintaa ja Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti; kestävyydestä haetaan aktiivisesti uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunki:
Projektipäällikkö Ilari Rautanen, p. 040 806 3252, ilari.rautanen@tampere.fi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

Kaikki artikkelit