Hyppää sisältöön

Tampereen kaupungin ekosysteemisopimuksen (Innokaupungit) EAKR-rahoitus

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Rahoitusta voivat hakea mm. Tampereen kaupunkiseudulla toimivat julkiset organisaatiot.

Pirkanmaan liitossa on avattu Tampereen kaupungin Kestävään kaupunkikehittämiseen liittyvä haku.
Hakuaika on 12.5.-12.6.2022.

Tampereen kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankehaku perustuu Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen 2021-2027 Tampereen kaupungin ja valtion välillä sekä sitä koskevaan toimenpidesuunnitelmaan.

Kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee Tampereen kaupunkiseudun innovaatiovetoista kasvua, kilpailukykyä, elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. 

Rahoitettavaksi haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelman ja ekosysteemisopimuksen mukaisia toimenpidesuunnitelmaa toteuttavia EAKR-hankkeita.

Ekosysteemisopimuksella vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin.  Ekosysteemisopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.   

Hankerahoitusta voivat hakea mm. Tampereen kaupunkiseudulla toimivat julkiset organisaatiot. Koska rahoittajana on maakuntaliitto, yksittäiselle yritykselle ei voida myöntää tukea sen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tampereen kaupungin ekosysteemisopimus (Rakennerahastot.fi)
Ekosysteemisopimukset (tem.fi)

Euroopan unionin osarahoittama

Lisätiedot:

Jukka Järvinen, Tampereen kaupunki jukka.jarvinen@tampere.fi puh: 040-724 1112


Kaikki artikkelit