Hyppää sisältöön

Tampereen Hervantaan kehitetään EU-rahalla automaattiliikenteen testialuetta

| Hankkeet ja selvitykset

Pirkanmaan liitto rahoittaa maakuntaohjelmaan linkittyviä hankkeita. Ne tukevat muun muassa osallistavia innovaatio- ja kehitysalustoja ja älykkään kaupungin ratkaisuja.

Hervantaan kehitetään EU-hankerahalla automaattiliikenteen testialuetta. Testialue tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kokeilla uusia älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen palveluja todellisessa ympäristössä ensimmäisten joukossa maailmassa.

Automaattiliikenteessä ajoneuvo kulkee itsenäisesti ilman kuljettajaa. Automaatio hoitaa ajoneuvon ohjaamisen. Tampereella tavoitteena on ottaa käyttöön automaattibusseja vaiheittain vaiheittain vuosien 2020-2021 aikana esimerkiksi hoitamaan raitiotien syöttöliikennettä. Lisäksi kaupunki haluaa valmistautua automaattiseen henkilöautoliikenteeseen.

Testialue auttaa automaattista ajamista tukevan fyysisen ja digitaaliseen infrastruktuurin kehittämistä. Testialueen avulla kaupunkilaiset tottuvat ajatukseen autonomisesta ajamisesta ja siihen liittyviä pelkoja on mahdollista lieventää kokeilujen avulla.

Hanke tukee maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita kehittämällä osallistavia innovaatio- ja kehitysalustoja (yhteiskehittämisen prosessit, testialueen suunnittelu) ja edistämällä älykkään kaupungin ratkaisuja testialueella saatujen kokemusten pohjalta.

Maakuntahallitus suuntasi Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena Smart City Testialue - kohti tason 4 automaattista liikennettä -hankkeelle 50 050 euroa. Hankkeen jatkorahoitukseen varaudutaan myös vuosina 2021 ja 2022.

Lisätietoja:

Smart City Testialue -hanke: Jari Ikonen,
p. 0500 456636, jari.ikonen@businesstampere.com

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit