Hyppää sisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulu selvittää liikkuvia sote-palveluita

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Pyörillä liikkuvat palvelut voivat olla esim. kotiin tuleva mobiilihoitaja tai koulun pihalle tulevat hammashoitoyksikkö tai kaikkea tältä väliltä.

Hyvinvointialueilta vaaditaan asiakaslähtöisempiä, yhdenvertaisia palveluita, parempaa palvelujen saatavuutta ja digitaalisten palvelujen hyödyntämistä.

Tampereen ammattikorkeakoulussa käynnistyy hanke, joka selvittää millaisia sote-kentän palveluhaasteita pyörillä toimivat palvelut voisivat ratkaista. Tavoitteena on selvittää luovatko pyörillä liikkuvat sote-palvelut lisäarvoa ja ovatko ne toiminnallisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä ratkaisuja.

Pyörillä liikkuvat palvelut voivat olla esim. kotiin tuleva mobiilihoitaja tai koulun pihalle tulevat hammashoitoyksikkö tai kaikkea tältä väliltä. Hankkeessa selvitetään myös, kuinka liikkuvissa terveyspalveluissa voidaan hyödyntää viimeisimpiä sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluita, teknologiaa ja etädiagnostiikkaa. Parhaimmillaan pyörät ja uusi teknologia- yhdistelmä voi luoda ihan uusia palvelumalleja.

Maakuntahallitus suuntasi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n Liikkuvat sote-palvelut -hankkeelle REACT-EU Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta vuosille 2021 ja 2022 yhteensä 123 699 euroa. Rahoitettava hanke tukee Pirkanmaan selviytymissuunnitelman 2020 – Koronasta uuteen kasvuun toimeenpanoa.

Vuoden 2022 loppuun kestävä hanke tukee maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Sote-uudistus sopii näihin kahteen, koska se asettaa ison haasteen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisalustana. Hanke edistää hyvinvoinnin ja terveyden palvelujen ja järjestelmien uudistamista sekä entistä laajempaa ymmärrystä liikkuvien sote-palveluiden liiketoimintamahdollisuuksista.

Lisätietoja:


Tampereen ammattikorkeakoulu: Projektipäällikkö Elina Harju, p. 046 9215157
elina.harju@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit