Hyppää sisältöön

Tampereen ammattikorkeakoulu edistää EU-hankkeella rakennusalan kiertotaloutta

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Korjausrakennushankkeiden suunnitteluvaiheen toimintatapoja kehitetään yhteistyössä rakennusalan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa.

Tampereen ammattikorkeakoulu edistää EU-hankkeella rakennusalan kiertotaloutta. Korjausrakennushankkeiden suunnitteluvaiheen toimintatapoja kehitetään yhteistyössä rakennusalan yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa.

Kiertotalousratkaisuiden kehittäminen rakennusalalle on tärkeää. Niillä voidaan vaikuttaa sekä luontokadon ehkäisyyn että hillitä kasvihuonepäästöjä. Rakennusalalla on tässä erityisen suuri vastuu, sillä rakentaminen on teollisuuden toimialoista toiseksi suurin jätteiden tuottaja. Sen edellä on vain valtavia mineraalimassoja käsittelevä kaivosteollisuus.

Hanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen: ensin selvitetään rakennusalan yritysten ja kiinteistöjen omistajien näkemyksiä kiertotalouspalveluiden nykyisestä markkinasta, sen jälkeen osapuolet osallistuvat yhteiskehittämisprosessiin, jossa luodaan näkemys tarvittavista palveluista ja niiden hankintatavoista, ja lopuksi laaditaan tiekartta ohjaamaan uusien palveluiden hankintaprosessin syntymistä. Uuden hankintaprosessin luominen on tärkeää, sillä nykyiset toimintatavat johtavat nykyisiin ratkaisuihin, jolloin ilman uusia toimintatapoja rakentamisen lopputulos ei uudistu.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen ammattikorkeakoulun Kiertotaloussuunnittelu osaksi korjausrakennushankkeita -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta 88 064 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 37 741 euroa.

Vuoden 2025 maaliskuun loppuun kestävä hanke toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 –ohjelman tavoitetta edistää kiertotalouteen siirtymistä. Se liittyy Pirkanmaan maakuntaohjelmaan (Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti, Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa) sekä Älykkään erikoistumisen strategiaan (Vastuullisesti uudistuva teollisuus ja hallittu kestävyysmurros).

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu: Yliopettaja Jussi Savolainen, jussi.m.savolainen@tuni.fi, p. 050 346 1024

Kaikki artikkelit