Hyppää sisältöön

Tampere-Pirkkalaan suunnitellaan kestävän kehityksen mukainen energiajärjestelmä ilmailun ja logistiikan tarpeisiin

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Hankkeen lopputuloksena syntyy kokonaiskuva tulevaisuuden hiilineutraalin lentokenttäalueen logistiikkakeskuksen ja muun liikenteen vaatimuksista ja toteutusvaihtoehdoista.

Tampere-Pirkkalan lentoaseman alueelle kehitetään vähähiilisiin energiaratkaisuihin perustuvaa ilmailu- ja logistiikkaratkaisukokonaisuutta. Hankkeen lopputuloksena syntyy kokonaiskuva tulevaisuuden hiilineutraalin lentokenttäalueen logistiikkakeskuksen ja muun liikenteen vaatimuksista ja toteutusvaihtoehdoista. Samassa yhteydessä tutkitaan digitalisaation mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen ja uusiin innovaatioihin.

Nykyisellään liikennesektori on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja erityisesti ilmailun ja raskaan tieliikenteen osalta kalustoratkaisut vähähiilisille käyttövoimille, kuten akkusähkölle ja vedylle, ovat vasta kehitteillä. Hankkeessa onkin tarkoituksena selvittää millaisia ratkaisuja tulevaisuuden kalusto ilma- ja tieliikenteessä edellyttää. Kalustoa ovat mm. lentokoneet, dronet, maahuolintalaitteet, logistiikkakuljetukset sekä joukkoliikenneyhteydet.

Nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden kuvauksessa hyödynnetään hankkeessa luotavaa alueen digitaalista kaksosta, jolla voidaan simuloida ja mallintaa tulevaisuuden kaluston energiatarpeita ja näin määrittää tarvittavan energiainfrastruktuurijärjestelmän mitoitusta ja kokoa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kaksiviikkoinen pilottikokeilu, jossa testataan sähkölentokoneen operatiivista käyttöä ja lataussyklien pituutta aurinkoenergiapuistoa hyödyntäen.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen korkeakoulusäätiön TMP Zero -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 676 879 euroa. Hankkeen osatoteuttajana on Pirkkalan kunta. Hanke rahoitetaan REACT-EU- määrärahoista. Se on osa Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimenpiteitä.

Vuoden 2023 elokuun loppuun päättyvän hankkeen tavoite on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2020, älykkään erikoistumisen strategiaa ja Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa.

Lisätiedot:

Tampereen korkeakoulusäätiö:
Industry professor Mika Grundström, p. 050 554 2343, mika.grundstrom@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit