Hyppää sisältöön

Tamk kehittää Pirkanmaalle ratkaisuja kiertotalouden ja materiaalivirtojen hallintaan

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeen tavoite on edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä Pirkanmaalla.

Pirkanmaalla halutaan hyödyntää materiaalivirtoja tehokkaammin. Esiin halutaan saada sellaisia kohteita, joissa resurssiviisasta teollista toimintaa on mahdollista kehittää.

Tampereen ammattikorkeakoulussa käynnistyy hanke, jonka tavoitteena on edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä Pirkanmaalla. Olemassa olevia tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia hyödynnetään ja sitä kautta tuetaan uusien teollisten symbioosien muodostumista ja olemassa olevien tehostumista.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa teknologia-, rakennus- ja biotuoteteollisuuden sekä ympäristöliiketoiminnan kasvua ja uuden kiertotaloutta edistävän palveluliiketoiminnan alkamista.

Maakuntahallitus suuntasi Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n Pirkanmaan teolliset symbioosit (PITS) -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 92 726 euroa. Rahoitus on vuosille 2020 ja 2021.

Hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Hanketta varaudutaan rahoittamaan myös jatkossa sillä ehdolla, että Pirkanmaan liitto saa käyttöön tarvittavan myöntämisvaltuuden ja että hanke etenee suunnitelman mukaisesti.

Hanke tukee maakuntaohjelman, älykkään erikoistumisen strategian sekä Pirkanmaan ympäristöohjelman tavoitteita.

Lisätiedot:
Tampereen ammattikorkeakoulu: Yliopettaja Silja Kostia, puh. 050 387 1901

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit