Hyppää sisältöön

Suositut luontokohteet -selvitys on valmistunut

| Blogi, Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat

Suositut luontokohteet ovat paikkoja, joissa asukkaat kokevat, että niiden luonto- ja kulttuuriarvot ovat tärkeitä.

Suositut luontokohteet -selvitys on valmistunut keväällä 2023. Selvitys laadittiin Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan taustaksi. Selvityksessä tutkittiin missä suositut luontokohteet sijaitsevat Pirkanmaalla ja millaisia paikkoja nousee esiin sosiaalisessa mediassa.

Suositut luontokohteet ovat paikkoja, joissa asukkaat kokevat, että niiden luonto- ja kulttuuriarvot ovat tärkeitä. Tiedot asukkaiden lempipaikoista kerättiin karttakyselyllä ja somekampanjalla. Mieluisin luontokohteesi Pirkanmaalla –karttakysely ja somekampanja tuottivat yhteensä 890 luontokohdetta.

Pirkanmaan suositut luontokohteet sijaitsevat pääosin ennalta tunnetuissa paikoissa, esimerkiksi kansallispuistoissa, Siikanevalla ja Kaakkurijärvillä. Taajamissa ja keskusta-alueilla esimerkiksi puistot, ranta-alueet ja muut virkistäytymiseen tarkoitetut paikat ovat suosittuja. Etenkin vesistöillä ja rannoilla on merkitystä pirkanmaalaisille. Asukkaat arvostavat myös lähisijaintia. Luontokohteelle kuljetaankin usein kävellen.

Selvityksen perusteella ei ole tarvetta osoittaa uusia merkintöjä vaihemaakuntakaavassa kaavakartalle. Suurin osa luontokohteista sijaitsee paikoissa, joissa voimassa olevalla maakuntakaavalla on jo tarkoituksena tukea luonnon, maiseman tai kulttuuriarvojen säilymistä sekä edistää virkistyskäyttöä. Sen sijaan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tiettyjä kaavamääräyksiä on täydennetty tukemaan paremmin lähivirkistystä sekä luonto- ja maisema-arvojen säilymistä.

Selvitys on luettavissa tämän linkin takaa.

Kaikki artikkelit