Hyppää sisältöön

Suomi on osa Eurooppaa: Eurooppalaisen raideleveyden käyttöönoton tarkastelua on jatkettava aktiivisesti alkavalla hallituskaudella

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Suomen päärataryhmä esittää, että tulevalla hallituskaudella pitää edelleen selvittää eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymistä Suomen rautatieverkon päälinjalla pääradalla. Samalla päärataryhmä painottaa, että alueiden käytön suunnitteluun pitää varautua tältä osin mahdollisimman pian.

Suomen päärataryhmä katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön keskiviikkona 12.4. julkaisema selvitys Eurooppalaisen raideleveyden mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa on laadukas läpileikkaus uuden raideleveyden käyttöönottoon liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Se on myös erinomainen käynnistys tarkastella tarkemmin raideleveyden mahdollista muuttamista Suomessa.

Selvitys käy kattavasti läpi lukuisia eri skenaarioita sekä teknisten ratkaisuiden että ratayhteyksien osalta. Sen lopputulema on, että käsitellyistä vaihtoehdoista tarkempaan jatkotarkasteluun suositellaan nykyisen pääradan rinnalle tehtävää uutta runkoyhteyttä (Helsinki-Oulu-Tornio).

Päärataryhmä tukee tätä lopputulemaa sekä kiittää tekijöitä siitä, että selvityksessä on nostettu esiin perinteisten investointikustannusten ja suorien hyötyjen lisäksi myös laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt. Niitä ovat vahvempi kytkeytyminen Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon ja sisämarkkinoihin sekä huoltovarmuus ja turvallisuus.

- Suomen saavutettavuus ja yhteydet sekä länteen että etelään ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta entistä oleellisemmat. Päärataryhmä tukee vahvasti eurooppalaisen raideleveyden tuomien mahdollisuuksien tarkastelua pääradalla Suomen ja Ruotsin välillä (Raahe-Oulu-Tornio), mutta myös Tallinnan tunnelin kautta Rail Baltican suuntaan. Katsomme, että molemmat yhteydet ovat edellytys eurooppalaisen raideleveyden käyttöönotolle Suomessa, sanoo Päärataryhmän puheenjohtaja, Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.

Suomen päärataryhmä esittää, että tulevalla hallituskaudella pitää edelleen selvittää eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymistä Suomen rautatieverkon päälinjalla pääradalla. Samalla päärataryhmä painottaa, että alueiden käytön suunnitteluun pitää varautua tältä osin mahdollisimman pian.

Lisäksi päärataryhmä muistuttaa, että EU-rahoituksella on merkittävä rooli myös yhtenevän raideleveyden toteutuksessa. Päärataryhmä nosti jo 15.12.2022 julkaistuissa hallitusohjelmatavoitteissaan esille, että Suomen tulevan hallituksen pitää edesauttaa EU:n seuraavan ohjelmakauden liikennerahoituksen merkittävää kasvattamista - mukaan lukien sotilaallinen liikkuvuus. Lisäksi päärataryhmä katsoo, että Suomen hallituksen pitää varmistaa, että seuraava Verkkojen Eurooppa 3 -ohjelma tukee eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymistä Suomessa.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit