Hyppää sisältöön

Suomen päärataryhmä esittää eurooppalaisen ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea

| Edunvalvonta, Saavutettavuus ja liikenne

Suomen liikennepolitiikassa ei tällä hetkellä tunnisteta riittävästi läntisen Suomen merkitystä ja tarpeita.

Suomen päärataryhmä esittää maan hallitukselle ja valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (liikenne12) tekijöille kolme päärataan panostamisen perustetta.

Päärataryhmän esitykset on tarkoitettu liikenne12:n valmisteluun, valtion ensi vuoden ja tulevien vuosien talousarvioihin ja lisätalousarvioihin sekä EU:n elpymisrahoituksen kansalliseen esitykseen.

Päärataryhmä kiirehtii Suomea täyttämään Verkkojen Eurooppa -ohjelman (TEN-T) ydinverkon laatukriteerit sekä esittää vaikuttamista ohjelman uudistukseen.

Suomi on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä täyttämään ydinverkon kriteerit. Nykyisillä päätöksillä Suomi ei tule täyttämään pääradalla riittävän raidekapasiteetin vaatimusta.

Uudistuksessa Suomen tulee esittää ydinverkon solmupisteiksi Tamperetta (raideterminaali ja lentoasema sekä logistinen palvelutaso), Oulua (lentoasema ja satama sekä logistinen palvelutaso) ja Seinäjokea (raideterminaali sekä logistinen palvelutaso).

Nykyisin Helsinki on ainoa Suomen pääradan ydinverkon solmupiste. Kattavalle verkolle tulee esittää raideyhteyttä Seinäjoki-Vaasa-Vaasan satama (muun muassa laivayhteys Ruotsiin).

Päärataryhmän mielestä Suomen liikennepolitiikassa ei tällä hetkellä tunnisteta riittävästi läntisen Suomen merkitystä ja tarpeita.

Läntinen Suomi Helsingistä Tornioon tuottaa 68 prosenttia vientimme arvosta. Tämän tulee näkyä myös Suomen esittämissä kestävän liikenteen investointikohteissa.

Päärataryhmä esittää liikenneinvestointien rahoituspohjan laajentamista.

Laajentamisessa tulee mahdollistaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen käyttäminen pääradan investointeihin. Kaksitoistavuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tulee esittää nykyistä suurempi kehittämisrahoitus.

EU:n elpymisrahoituksessa tulee Suomen esittää kohteita, jotka edistävät infrastruktuurin kehittämistä ja saavutettavuutta. Kestävään liikenteeseen panostaminen tukee yleiseurooppalaisia ja kansallisia tavoitteita, joita on asetettu vihreälle kasvulle, kestävälle infrastruktuurille ja digitalisaation vahvistamiselle. Suomen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin osoitettavat kehittämistoimet tukevat eurooppalaisten liikenneverkkojen toimivuutta sekä parantavat Suomen mahdollisuuksia saada Euroopan Unionin CEF-liikennerahoitusta.

Päärataryhmän kannanottoon ja esitykseen pääset tämän linkin kautta.

Päärata-sivustolle pääset tästä linkistä.

Lisätietoja:

Päärataryhmän varapuheenjohtaja, suunnittelujohtaja Jussi Rämet, jussi.ramet@pohjois-pohjanmaa.fi, puh. 040 586 3877

Lisätietoa päärataryhmästä

Suomen päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä ryhmä, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön.

Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Ryhmässä kuullaan asiantuntijoita liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Väylävirastosta.

Päärataryhmän puheenjohtaja on Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme ja sihteeri, edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela.

Kaikki artikkelit