Hyppää sisältöön

Suomen liikennepolitiikan katse länteen

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Saavutettavuus ja liikenne

Liikennevirtamuutosten uusi tarkastelu on tarpeen, kun Venäjä-perusteinen liikenne vähenee.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on mittavat vaikutukset Suomen yhteistyö- ja talouspolitiikkaan, myös liikennehankkeisiin. Viimeisten 20 vuoden aikana liikenneverkkoa, erityisesti tieverkkoa, on kehitetty erilaisin Venäjä-yhteyksin. Ajatuksena on ollut hyödyntää kasvavaa Venäjän liikennettä. Nyt liikennepolitiikan Venäjä-perusteet ovat romuttuneet.

Vaikka liikenneinvestoinnit ovat vaikutukseltaan pitkäkestoisia, niin lyhyemmän aikavälin ratkaisuilla ja muutoksilla on vaikutusta. Liikennevirtamuutosten uusi tarkastelu on tarpeen, kun Venäjä-perusteinen liikenne vähenee. Tämän tulee näkyä Suomen liikennepolitiikan strategisessa tilannekuvapäivityksessä ja liikenne12-suunnitelmassa sekä sitä kautta investointiohjelmassa.

Nykyisessä Väyläviraston investointiohjelmassa vuosille 2022-2029 on edelleen useita investointikohteita, joissa tavara- ja henkilöliikenteen sekä rajanylityspaikkojen kehittämistä on perusteltu Venäjä-yhteyksillä. Ohjelmassa on myös ehdollisuuksia tarpeellisuudesta ja uudelleenarvioinneista, jotka liittyvät muun muassa puuntuonnin määrään ja Venäjän omiin satamainvestointisuunnitelmiin.

Nyt Suomessa on katsottava länteen ja tehostettava lännen yhteyksiä keskittymällä liikenteen huoltokäytävien parantamiseen. Ennen kaikkea on kunnostettava tie- ja raideyhteydet, jotka jatkuvat Ruotsiin ja Norjaan, Vaasasta Merenkurkun yli, Torniosta Haaparantaan ja Narvikiin, ja myös vielä täydentää Eurooppa-teiden (E-tiet) yhteyksiä Suomen puolella. Samalla tulee hyödyntää EU-rahoituksen sotilaallisen liikkuvuuden rahoitusta.

Yksi keskeinen kehitettävä yhteys on valtatie 3:n yhteysväli Tampere-Vaasa. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tulee parantaa tällä tieyhteydellä, joka on yksi Suomen merkittävimmistä ruuankuljetusreiteistä, muodostaen liikenneväylän myös rajojen yli Ruotsiin ja Norjaan (E12). Tien palvelutasopuutteet haittaavat niin elinkeinoelämän kuljetuksia kuin työmatka- ja asiointiliikennettä sekä huoltovarmuuden kannalta tärkeitä kuljetuksia.

Jouni Ovaska (kesk)
VT3-eduskuntaverkosto, pj., Pirkanmaa
Janne Sankelo (kok.)
Etelä-Pohjanmaa
Joakim Strand (rkp)
Pohjanmaa
Jari Koskela (ps)
Satakunta
Marko Asell (sdp)
Pirkanmaa
Mikko Ollikainen (rkp)
Pohjanmaa

Kaikki artikkelit