Hyppää sisältöön

SIXNET - alueiden teollisuusverkosto

Toteuttaja: Business Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 260 000€, kokonaiskustannusarvio 325 000€
Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2023

Hankkeella luodaan edellytykset valmistavan teollisuuden yhteistyöalusta ja -aloite Sustainable Industry X, SIX:n toiminnalle toimia merkittävänä kansallisesti yhdistävänä tekijänä. SIX kytkee alueet teollisuuden
tarpeisiin, tukee yhteistyötä julkisten toimijoiden ja teollisen liiketoiminnan verkostojen välillä, vahvistaa alueiden elinvoimaa ja houkuttelevuutta sekä kiihdyttää yritysten toimintaedellytyksiä globaalissa markkinassa.

SIXNET-verkostohanke tuo tekemiseen pitkäjänteisen ja vahvan usean alueen yhteistyömallin, jossa vahvistetaan erikokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista tähän verkostoyhteistyöhön. Tavoitteena on vahvistaa alueiden välistä temaattista verkostoyhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä koko Suomen teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet tiivistetysti:

 1. Ylialueellisten toimintojen, työkalujen ja toimintamallin määrittely ja rakentaminen
  - Kehitetään yhdessä osallistuvien alueiden kanssa yhteinen tekemisen visio, malli ja työkalut toiminnan lähtökohdaksi. Tarkennetaan ja hyödynnetään alueellisia kärkiteemoja. Yhdistetään alueelliset vahvuudet toisiinsa ja muodostetaan niihin perustuen yhteinen näkemys osaamisista sekä strateginen näkemys tulevista, toisiaan tukevista kehittysmisalueista suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tunnistetaan myös mahdolliset aukot ja työstetään tästä viestittävä kokonaisuus

  -Rakennetaan toiminnan vuosikello.

  -Suunnitellaan ja viestitään keskitetysti teollisten teemaryhmien kehitystarpeita kansallisille tahoille.

  -Luodaan kestävä malli teollisten alueiden yhteistyön edistämisen jatkuvalle toiminnalle. Tarkoitus on saada myös uusia alueita linkitettyä tekemiseen mukaan. Kestävä malli voi sisältää määritelmät esimerkiksi järjestäytymisestä, ohjauksesta ja tarvittavista laajemmista foorumeista ja viestintäkanavista.
 2. Yrityslähtöisen TKIO-tiekartan jalkauttaminen alueellisten vahvuuksien mukaiseksi toiminnaksi alueilla
  -Tunnistetaan SIXNET-verkostolle tärkeimmät teemat kansallisesta edelläkävijäyrityslähtöisestä TKIO-tiekartasta ’Älykäs valmistus 2030’.

  -Poimitaan ja tuodaan esiin SIXNET-verkostolle tärkeät toimenpiteet ja tavoitteet myös muista strategioista (esimerkiksi Tekoäly 4.0 tai alueelliset erikoistumisstrategiat)

  -Luodaan yhdessä yritysten kanssa suunnitelma teollisuudelle tärkeän tutkimus- ja kehitystoiminnan organisoitumisesta pitkäjänteisesti ja hankeportfolion synnyttämiseksi.

  -Tunnistetaan yhteisesti hyödynnettävät alustat, testiympäristöt ja muut vastaavat tukemaan verkoston alueiden, kaupunkien ja kuntien elinvoimaa
 3. Alueiden vahvuuksien ja teemojen esiintuominen kansalliseen keskusteluun hybridimuotoisella roadshowlla
  -Hybridimuotoiset roadshow-tapahtumat verkostokumppanien paikkakunnilla: kootaan yhteen teollisuuden TKIO-päättäjät, tutkimus-/ koulutus- ja julkistoimijat keskustelemaan konkreettisista ylimaakunnallisista kehityshankkeista yhteisen tiekartan mukaisesti