Hyppää sisältöön

SIX TKI Boost

Toteuttaja: Business Tampere Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE -rahoitus 251 983€, kokonaiskustannusarvio 314 979€
Toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2024

Valmistava teollisuus työllistää lähes 30% Pirkanmaan alueen työllisistä. Valmistavan teollisuuden suurimpia haasteita tällä hetkellä ovat lisääntyvä digitalisaatio ja vihreä siirtymä. Ns. kaksoissiirtymässä onnistuminen on välttämätöntä, jotta alueen talouskasvu voidaan taata myös tulevaisuudessa. Onnistuminen tulee edellyttämään verkostomaista toimintatapaa, jonka keskiössä on huippuosaaminen valmistavan teollisuuden digivihreistä kärkiteknologioista, olemassa olevien TKI-ympäristöjen aktiivinen hyödyntäminen ja tukitoimet, joiden avulla yritysten avauksia mm. EU:n alueen verkostoihin tuetaan investointien mahdollistamiseksi.

SIX TKI Boost pyrkii kehittämään Sustainable Industry X (SIX) ekosysteemiä ylialueelliseksi ja eurooppalaiseksi kokonaisuudeksi samalla tukien Pirkanmaalla sijaitsevia pk-sektorin yrityksiä kaksoissiirtymässä. Molempia tavoitteita tukee aktiivinen yhteistyö Lahdessa ja Jyväskylässä meneillään olevien hankkeiden kanssa (esim. Jalosta yrityksesi kasvuun) sekä SIXNET-hankkeen kanssa. Hankkeen painoalueena on valmistava teollisuus ja nimenomaan liikkuvien työkoneiden valmistajien alihankintaketju (esim. komponenttivalmistajat). Kohderyhmä on kiinteä osa Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa, mutta sille kohdistettuja hankkeita on toistaiseksi vähän, vaikka tiedetään, että ajoneuvojen sähköistymisen myötä alihankintaketjun tulee uudistua. Toimenpiteet pk-sektorin edustajien kanssa sisältävät sekä digivihreisiin teknologioihin kohdistuvaa de minimis roadmap -työtä että pilotointeja että myös hanketoimijoiden EU-verkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien lisäämistä mm. investointien lisäämiseksi. Hankkeen kärkiteknologiat kohdistuvat kokonaiseen valmistusketjuun (liikkuvat työkoneet). Tällä tavalla hanke saa tukee ennen kaikkea yrityksiä, jotka toimivat liikkuvien työkoneiden valmistusketjussa (esim. komponenttien valmistus) ja joiden on pakko uudistaa tuotantoaan esim. ajoneuvojen sähköistymisen myötä.

Hankkeen tärkein tulos on roadmapit, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään välttämättömät toimenpiteet kaksoissiirtymään liittyen. Hankepilottien avulla kaksoissiirtymän vaikutuksia tuodaan lähelle isompaa yritysjoukkoa synnyttämään uusia tuotteita, palveluita ja investointeja. Näillä tuloksilla saadaan nopeita alueellisia kehitysvaikutuksiin pk-sektorilla. Hankkeen työpajat, roadmapit ja soveltuvin osin pilotit tehdään deep dive - tyyppisesti eli toisin sanoen niissä käydään läpi syvällisesti yksi digivihreää siirtymää tukeva teknologia (esim. vihreä teräs). Teknologiat valikoituvat hankkeeseen sidosryhmäyhteistyössä. Roadmapeissa on de minimis -toimia.

SIX TKI Boost tukee myös merkittävästi SIX-yhteisön ylialueellistamista ja kansainvälistä toiminta, lisää pirkanmaalaista ja jopa suomalaista digivirheän kehitystyön arvontuottoa ja pyrkii myös välillsesti lisäämään Euroopan Unionin TKI-rahoitusta alueella. Ylialueellistamisessa tukena on SIX NET verkosto. Kansainvälinen toiminta tapahtuu ensisijaisesti EU-yhteistyössä. SIX TKI Boost -hankkeen alkaessa EDIH-toiminta on vakiintunut, joten hankkeen aikana verkostoidutaan valmistavan teollisuuden EDIH-yhteisöjen kanssa ja benchmarkataan parhaat käytänteet. Hankkeen ratkaisut dokumentoidaan selvästi ja niitä disseminoidaan avoimesti ja laajasti hankkeen web-sivun, sosiaalisen median sekä erilaisten, hybridimuodoisten työpajojen ja seminaarien turvin.