Hyppää sisältöön

Sivukivien hyötykäyttö on maarakentamisen ekoteko

| Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat

Ylöjärvellä Kurussa ja Tampereella Teiskossa joutilaana lojuva, arvokas kiviaines halutaan hyötykäyttöön.

Sivukivi kiertoon -hankkeessa on pohdittu yrittäjien ja julkisten toimijoiden kanssa sitä, miten Ylöjärvellä Kurussa ja Tampereella Teiskossa joutilaana lojuva, arvokas kiviaines saataisiin hyötykäyttöön.

Paikoin hyvinkin isoissa röykkiöissä olevat kiviaineskappaleet ovat peräisin louhimoilta, joissa kalliosta irrotetaan kiviainesta rakentamistarkoituksiin - kuten katujen ja ratikkalinjan nupukiviin ja rotvallin reunakiviin.

Värivirheelliset ja väärän kokoiset kivet hylätään ja yleensä ne jäävät pysyvästi kasoihin louhimoiden ympäristöön. Louhitusta kiviaineksesta jopa yli 90 % saattaa päätyä hylkykasoihin.

Pirkanmaan suurimmat luonnonkivilouhimot sijaitsevat Kurussa, Teiskossa ja Orivedellä. Näillä alueilla tätä ylijäämäkiviainesta, sivukiveä, on merkittäviä määriä. Hankkeessa tehdyn arvion mukaan sivukiveä on varastoituna näillä alueilla 4,2 miljoonaa tonnia. Tämä vastaa lähes vuoden kiviainesten kulutusta koko maakunnan osalta.

Huomiota hankintojen suunnitteluun ja kilpailutuksiin

Toteutetussa EAKR-rahoitteisessa hankkeessa selvitettiin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia saada sivukivi hyötykäyttöön metsistä ja pellon pientareilta. Samalla myös pohdittiin muutoksia nykyisiin toimintatapoihin, jotka jatkossa edistäisivät sivukiven päätymistä suoraan hyödynnettäväksi.

Hankkeen yhteydessä todettiin, että kunnilla ja valtiolla on omissa hankinnoissaan, mm. infrasektorilla, mahdollisuuksia edistää ylijäämäkiviainesten ja myös uusiomateriaalien käyttöä. Tämä vaatii huomioon ottamista jo rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa sekä hankintojen kilpailutuksessa.

Kurun, Teiskon ja Oriveden sivukivien laatua ja soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin selvitettiin sivukivihankkeessa tehdyissä kiviainestutkimuksissa. Erityisesti Kuru-Teisko -seudun graniitti osoittautui moniin, kovaa kulutuskestävyyttä vaativiin, kohteisiin soveltuvaksi.

Sorsapuistoon tulevasta katsomostakin löytyy sivukiveä

Pienessä mittakaavassa sivukiveä on hyödynnetty ympäristökivenä muun muassa Tampereella monessa kohteessa kuten sorsapuistoon rakenteilla olevassa katsomossa. Ehkäpä tulevaisuudessa sivukiveä voidaan isommassa mittakaavassa laivata esimerkiksi Hiedanrannan rantarakenteisiin - myös tätä mahdollisuutta selvitettiin alustavasti hankkeen yhteydessä.

Kiviaineksen irrottamiseen kallioperästä on käytetty merkittävästi resursseja, jotka jäävät hyödyntämättä, mikäli sivukivelle ei löydetä uusia käyttötarkoituksia. Säästääksemme luonnonkivivarantojamme tuleville sukupolville, täytyy sivukivet saada kiertoon nykyistä tehokkaammin. Nyt päättynyt sivukivihanke antoi hyviä eväitä jatkaa työtä luonnonkiviteollisuuden ja laajemminkin maarakentamisen resurssiviisaiden toimintatapojen edistämisessä Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla.

Sivukivi kiertoon -hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hankkeen koordinoinnista vastasi Pirkanmaan liitto. Rahoitukseen osallistuivat myös Tampereen, Ylöjärven ja Oriveden kaupungit sekä Kivi ry.

Lisätietoa Sivukivi-hankkeesta tämän linkin takana.

Lisätietoja:

Lisätietoja Tampereen kaupungin kohteista:

Geotekniikkainsinööri Ville-Pekka Oldén
ville-pekka.olden@tampere.fi, p. 044 486 3987

Pääkuvassa: Sorsapuistossa sivukivet tulevat pian tutuiksi myös tamperelaisille
Kuva: Ville-Pekka Oldén

Kaikki artikkelit