Hyppää sisältöön

Siltasopimustyössä pelataan samaan maaliin

| Edunvalvonta, Elinvoima ja uudistuminen

Tavoitteena on edistää Pirkanmaalla työvoiman saatavuutta ja vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä.

Pirkanmaalla tämän vuoden loppuun jatkuva siltasopimustyö on koonnut yhteen valtion, kunnat, oppilaitokset ja muut toimijat. Jo nyt on nähtävissä, että yhteistyö on kehittynyt eri tasoilla. Tavoitteena on edistää alueen työvoiman saatavuutta ja vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä.

Lisäksi Pirkanmaalla on käynnistetty toimia työllisyyspotentiaalin sekä tutkimuksen ja kehityksen alustojen hyödyntämiseen, kiertotalouden osaamistarpeisiin sekä sujuvaan liikenteeseen.

Siltasopimus sisältää 20 erillistä toimenpidekokonaisuutta, joita on rahoitettu olemassa olevia rahoitusvälineitä hyödyntäen noin 15 miljoonalla eurolla.

Tästä 1,9 miljoonaa euroa on omarahoitusosuutta vaatinutta hankerahoitusta ja muu osa ministeriöiden myöntämiä strategiarahoitusta, työllisyyden hoidon tai työvoimakoulutuksen rahoitusta ja erityisavustuksia. Tämän lisäksi TEM on tähän mennessä osoittanut Pirkanmaan sopimukseen 700 000 euroa erillistä tukirahoitusta.

Siltasopimustyötä on arvioitu

Siltasopimuksen toimet ovat tuottamassa suunniteltuja tuloksia.

Pirkanmaan liiton elinvoima-analyytikko Leena Nykäsen arvion mukaan Pirkanmaan siltasopimus on vaikuttanut yhteistyön kehittymiseen eri tasoilla, alueen strategisten kärkien hioutumiseen positiivisen rakennemuutoksen kontekstissa sekä hankkeiden toteutumiseen.

Yleisesti siltasopimuksen vaikuttavuus toteutuu pidemmällä aikavälillä ja merkittävältä osin sopimuskauden päättymisen jälkeen. Alueella arvioidaan kuitenkin jo nyt, että toimenpidekokonaisuus on hyvin osaamisketjun kattava. Toimenpiteiden vahva sitominen muihin aluekehittämisen ohjelmiin ja strategioihin takaa sen, että saadaan vaikuttavuutta.

Pirkanmaan liiton kehityspäällikkö Marko Koskinen sanoo, että työ osuu hyvään ajankohtaan ja hienoa on myös se, että maakunnan ja ministeriön edustajat pelaavat joukkueena ns. ”samaan maaliin”. Tarjolla olevat työpaikat ja investoinnit on entistäkin tärkeämpää kyetä kotiuttamaan mahdollisimman täysimääräisinä. Tavoitteena on vastata käytännön tason akuutteihin tarpeisiin, mutta samalla varmistaa, että ekosysteemit ja T&K-alustat sekä koulutus- ja julkisten toimijoiden osaaminen kehittyvät.

Siltasopimuksen taustaa

Hallitus päätti budjettiriihessä syksyllä 2018 laajentaa Lounais-Suomen siltasopimusmallia Pirkanmaan maakuntaan. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama siltatyöryhmä on hyväksynyt Pirkanmaan siltasopimuksen 23.1.2019 ja sopimuskausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Sopimuksen osapuolina ovat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan oppilaitokset, Pirkanmaan elinkeino- ja työmarkkinajärjestöt, Tampereen yliopistoyhteisö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö sekä käytännön toimissa yritykset ja järjestöt.

Lisätiedot:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit