Hyppää sisältöön

Saunaelämysalan uudet liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuudet Pirkanmaalla

Toteuttaja: Visit Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 72 993€, kokonaiskustannusarvio 91 241€
Toteutusaika: 1.9.2023-31.8.2025

Hankkeen tarve perustuu Tampereen seudun ja koko Pirkanmaan vahvaan saunakulttuuriin sekä siihen liittyviin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin – matkailusta hyvinvointialoihin ja lähiruokaan sekä ekologisesta rakentamisesta digitaalisiin ratkaisuihin. Toukokuussa 2018 Tampere sai maailman saunapääkaupungin tittelin Suomen Saunaseuran ja kansainvälisen saunaliiton ISA:n tukemana.

Saunat ovat tärkeä, perinteinen osa Tampereen ja Pirkanmaan järviluontoon liittyvää matkailua ja kulttuuria sekä omaleimaista ja elävää kaupunkiympäristöä. Saunakulttuuria ja hyvin monet elinkeinoalat kattavaa saunaelämysalaa ei ole aiemmin hyödynnetty alueella elinkeino- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta.

Hankkeen päätavoitteena on kartoittaa saunapääkaupunkiteeman alla, miten saunaliiketoimintaa voidaan kehittää ja monipuolistaa, voidaanko yrityksiä ja osaamista eri liiketoimintasektoreilla tuoda yhteen ja sitä kautta luoda esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä saunakonsepteja. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi saunaelämysalan tilanne- ja toimijakartoitus ja alueen saunaelämysalan ekosysteemin kuvaus sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen Pirkanmaan saunaekosysteemin ja saunabisneksen systemaattiseen kehittämiseen, teemakohtaiset työpajat ja sparraustilaisuudet yrityksille sekä Saksan ja Japanin markkinoihin liittyvät selvitykset ja verkostoitumistilaisuudet.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia saunaelämysalan yhteistyö- ja kansainvälistymismahdollisuuksia ja yhteisiä palvelumalleja ja -konsepteja Tampereelle ja Pirkanmaalle. Hankkeella luodaan myös toimintamalli- ja suunnitelma Tampereen ja Pirkanmaan saunaelämysalan ekosysteemille.