Hyppää sisältöön

Rakentamisen digitaalisen liiketoiminnan kokeilualusta edistämään yritysten teknologiapilotointeja

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Yritykset voivat tehdä innovaatiotoiminnan ketteriä kokeiluja ja teknologiapilotointeja yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa.

Pirkanmaalaisten teknologiayritysten ja kiinteistö- ja rakennusalan yritysten liiketoimintaa ja työllistämiskykyä parannetaan perustamalla rakentamisen digitaalisen liiketoiminnan kokeilualusta. Yritykset voivat tehdä sen avulla innovaatiotoiminnan ketteriä kokeiluja ja teknologiapilotointeja yhteistyössä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa.

Tätä tarkoitusta varten käynnistyy Tampereen korkeakoulusäätiön vetämä EU-rahoitteinen hanke. Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävän hankkeen pääasiallisena kohdealueena on Pirkanmaa.

Kokeilualusta auttaa syventämään korkeakouluyhteisön ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä digitaalisen liiketoiminnan alueella. Fyysisenä kohtaamispaikkana toiminnalle kehitetään ns. Easy Access -hub, joka toimii yhteiskehittämisen ja rinnakkain työskentelyn ympäristönä digitaalisen alustan sisartilana.

Kokeilualusta DigiCore ja Easy Access Hub yhdistävät pienet teknologiayritykset, perinteiset kiinteistö- ja rakennusalan yritykset sekä Tampereen korkeakouluyhteisön tutkijat mm. rakentamisen, tietotekniikan ja tietojohtamisen alueilta yhteiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Hanke edistää maakuntaohjelmaa ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Se luo toimintaympäristön teknologiayritysten, kiinteistö- ja rakennusalan yritysten sekä Tampereen korkeakouluyhteisön asiantuntijoiden yhteiskehittämiselle. Pirkanmaan selviytymissuunnitelmassa rakennusteollisuuden kehittäminen ja rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuus ja digitalisaatio on nostettu tärkeäksi kehittämisen kohteeksi.

Maakuntahallitus suuntasi Tampereen korkeakoulusäätiön DigiCore - Kiinteistö- ja rakennusalan digitaalinen kokeilualusta ja yhteiskehittämisen ympäristö Pirkanmaalla – hankkeelle 124 744 euroa sekä investointihankkeelle 33 077 euroa. Hanke sai siten rahoitusta vuosille 2021 ja 2022 Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena kaikkiaan yhteensä 157 821 euroa. Hanketta varaudutaan rahoittamaan vuonna 2023.

Lisätietoja:

Tampereen korkeakoulusäätiö:
Projektipäällikkö Jaakko Kinnunen, p. 050 437 7144, jaakko.kinnunen@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit