Hyppää sisältöön

Puolijohdeteollisuuden kehitystyö Tampereen seudulla

Toteuttaja: Business Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 100 000€, kokonaiskustannusarvio 125 000€
Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.7.2023

Tämä hanke on käynnistetty, koska puolijohdeteollisuus ja mikrosirujen saatavuus ovat kohtalonkysymyksiä useimmille teollisuudenaloille ja siten niiden saatavuutta parantava omavaraisuus on ensisijainen seudun kilpailukykyä nostava tekijä. Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on ymmärtää sekä paikallisen että suomalaisen ekosysteemin asemoituminen kansainväliseen markkinaan, jotta voidaan muodostaa etenemisstrategia sekä EU:n tunnustaman johtavan kansallisen osaamiskeskuksen että tuotannollisen investoinnin saavuttamiseksi. Pidemmän aikavälin tavoitteena on parantaa paikallista ja suomalaista ekosysteemiä omavaraisuusasteeltaan vahvemmaksi liiketoiminnaksi ja investointikohteeksi.

Hankkeen tuotoksena on em. tavoitteen mukainen selvitys sekä paikallinen etenemisstrategia puolijohdeteollisuuden lisäämiseksi Tampereen kaupunkiseudulla. Tuotosten ensisijaiset kohderyhmät ovat ulkomaiset yhtiöt ja investorit, jotka ovat erikoistuneet puolijohteisiin ja mikrosirujen suunnitteluun. Sen toissijaisena kohderyhmänä ovat palveluntuottajat ja toimittajat puolijohdeteollisuudelle, kuten esimerkiksi testauslaitteiden, tuotannollisten laitteiden, puhdastilojen sekä EDA-työkalujen (Electronic Design Automation) valmistajat ja toimittajat.

Mikropiirien käyttö lisääntyy lähes kaikilla toimialoilla. Tämän vuoksi mikroelektroniikka on keskeinen mahdollistava ja kilpailukykyä lisäävä osaamisalue kaikilla Pirkanmaan älykkään erikoistumisen aloilla: teollisuudessa, älykkäissä yhdyskunnissa, hyvinvointiteknologiassa ja digitaalisessa elämystaloudessa. Hanke kytkeytyy tiiviisti järjestelmäpiirejä kehittävän SoC Hubin tavoitteisiin ja toimintaan.

Hankkeella toteutetaan Pirkanmaan maakuntaohjelmasta erityisesti kahta missioita 1) Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa sekä 2) Pirkanmaalla liiketoiminta uudistuu ja kasvaa vastuullisesti. Mikroelektroniikan tuotannollisen toiminnan sijoittuminen alueelle edellyttää alan huippuosaamisen saatavuutta alueella. Mikroelektroniikan avulla voidaan lisätä mm. teollisuuden tuottamien koneiden ja laitteiden älykkyyttä, lisätä niiden kykyä tuottaa positiivista hiilikädenjälkeä ja vähentää niiden käytön aiheuttamaa ympäristökuormitusta eri toimialoilla.