Hyppää sisältöön

Prosessiautomaation TKI- ja pilottiympäristö rakentaa Pirkanmaalle osaamiskeskittymää

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen mahdollistuu erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Pirkanmaalle kehitetään prosessiautomaatioon liittyvä ja uutta osaamiskeskittymää kokoava verkottunut TKI- ja pilottiympäristö sekä testialusta. Tämä mahdollistaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisen - erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Pirkanmaan liitto myönsi Prosessien älykkäät digiohjausjärjestelmät – PRODI ja INVEST PRODI -hankkeille Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena yhteensä 733 248 euroa.

Rahoitus tulee REACT-EU:n EAKR-toimenpiteistä. Hanke liittyy alueelliseen selviytymissuunnitelmaan. Hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita.

Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävän hankkeen vetäjä on Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajina ovat Tampereen korkeakoulusäätiö ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Pirkanmaalla prosessiautomaation TKI-toiminnot ja -ympäristöt ovat tällä hetkellä hajallaan, siiloutuneita ja osittain puutteellisia sekä pk-yritysten ulottumattomissa.

Tampereen ammattikorkeakoulun prosessiautomaation ympäristö sisältää työkaluja mm. digitaalisen vuorovaikutuksen kehittämiseen prosessien sisällä ja välillä analytiikkaa unohtamatta.

Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella sijaitsevat Dependable Systems Automation CyberLab ja Measurement Tech and Process control -ympäristöt mahdollistavat sen, että tulevaisuuden pieniviiveisten, hajautettujen automaation monipalvelunjärjestelmien osaamista kehitetään ottamalla huomioon kyberturvallisuus ja etäkäyttötapaukset.

VTT:n Remote Operations laboratory vastaa prosessiteollisuuden automatisoidun tuotannon tarpeisiin vahvistamalla etäkäyttöominaisuuksia.

Nämä ympäristöt ovat hankkeessa mukana. Tavoite on edistää osaltaan myös Pirkanmaalla aktiivisesti toimivaa, kansallista Sustainable Industry X (SIX) -kokonaisuutta, jossa kehitetään valmistavan teollisuuden ekosysteemiä, siihen liittyvää toimintaa sekä vihreää ja digitaalista siirtymää. Prosessiautomaation sovelluskohteet ovat kuitenkin laajemmat, mukaan lukien esimerkiksi kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus.

Lisätiedot:

TAMK, teollisuusteknologia: Lehtori Outi Rask, outi.rask@tuni.fi, p. 040 662 7571

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit